›› Home ›› Nieuws

Nieuws

Verslag gemeenteraad april 2021
25 april 2021 - Op de gemeenteraad van april werden volgende dossiers goedgekeurd: de terrasbelasting voor alle horecazaken wordt in 2021 kwijtgescholden, het subsidiereglement ter ondersteuning van coronaveilige evenementen wordt verlegend in looptijd, het ruimtelijke uitvoeringsplan van het H. Heympanplein werd goedgekeurd, we voorzie ondersteuning voor het (semi-) professionele kunstenveld en drie vacatures bij de lokale politie van Sint-Niklaas werden opengesteld.  Lees meer...


Lachgas gebruik blijft problematisch
15 april 2021 - Het gebruik van lachgas vormt al enkele jaren een steeds groter wordend probleem in Sint-Niklaas. Bij controles treft de politie regelmatig capsules lachgas aan. De federale overheid keurde in februari een verbod op de verkoop van lachgas aan minderjarigen goed. Een belangrijke stap, en geen moment te vroeg! Tijdens de eerste 3 maanden van dit jaar stelde de politie van Sint-Niklaas al 21 dossier rond lachgas op, blijkt uit een vraag van gemeenteraadslid Karel Noppe.   Lees meer...


In de pers: Vraag naar digitaal platform voor stageplaatsen in Sint-Niklaas (TV Oost)

8 april 2021 - Om jongeren sneller aan een job in eigen streek te helpen, stelde ik op de gemeenteraad van maart voor dat de stad een stage website en/of app zou uitbouwen. Lokale zender TV Oost maakte er onderstaande reportage over.   


Stage-app/website maakt werk van werk voor jongeren
7 april 2021 - Om jongeren straks alle mogelijke kansen te bieden op de arbeidsmarkt in Sint-Niklaas, lanceert het stadsbestuur binnenkort een overzicht van alle stageplaatsen. Wanneer je als student via een stage-opdracht goede praktijkervaring kan opdoen in een bedrijf in onze eigen stad, vergroot dit de kans om plaatselijk een job te vinden en hier te blijven wonen. Lees meer...


Verslag gemeenteraad maart 2021
27 maart 2021 - We bouwen verder aan de stad van morgen. Volgende punten werden goedgekeurd door de gemeenteraad gisterenavond: op mijn voorstel maakt de stad werk van een stagedatabank, we zetten een stap dichter bij een nieuwe stadsmunt, we geven extra financiële ondersteuning aan de marktkramers die hard getroffen werden door de coronacrisis, de eerste padelterreinen in SN zijn op komst en we zetten een belangrijke stap in de herlocalisatie van het AZ Nikolaas met de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan op de Neerkouter.  Lees meer...


2 jaar team burenbemiddeling
12 maart 2021 - In maart 2019 werd in Sint-Niklaas het team burenbemiddeling opgericht. Burenbemiddeling is een gratis dienstverlening van de stad waarbij vrijwilligers kleine ergernissen en conflicten tussen buren proberen uit te klaren om te voorkomen dat de situatie escaleert en uitmondt in een burenruzie. Na 2 jaar werking vroeg gemeenteraadslid Karel Noppe naar een eerste evaluatie. Daaruit blijkt dat vorig jaar ongeveer de helft van de opgestarte cases positief afgerond werd en dat men in de toekomst ook wil inzetten op buurtbemiddelingen. Lees meer...


Schouwbranden: beter voorkomen dan genezen!
2 maart 2021 - De afgelopen weken moesten we – jammer genoeg – in de media vaak lezen over schouwbranden in onze stad en deelgemeenten. Er leek geen week zonder schouwbrand voorbij te gaan. Bezorgd over deze evolutie vroeg ik bij de hulpverleningszone Waasland de juiste cijfers op en vroeg ik hen en het stadsbestuur om voldoende sensibiliseringsinitiatieven op te zetten om schouwbranden zo veel mogelijk te vermijden. Want beter voorkomen dan genezen! Lees meer...


Verslag gemeenteraad februari 2021
28 februari 2021 - Op de gemeenteraad van februari werden verschillende belangrijke beslissingen genomen in het kader van de realisatie van het nieuwe zwembad 'De Watermolen' en het sportpark op de site Puyenbeke. Daarnaast gaan we op zoek naar een partner die de komende 12 jaren het parkeermanagement en controle op zich zal nemen en een parkeergebouw bouwt op Zwijgershoek. Tot slot sloten we een convenant af met de organisatoren van het carnaval in Belsele, de Orde der Muilentrekkers!  Lees meer...


Gevleugelde zebrapaden
19 februari 2021 - Gevleugelde zebrapaden, waarvan de strepen een stuk langer zijn tegen de rijrichting in, zijn veiliger en maken een verschil in het aantal ongevallen, blijkt uit onderzoek. Sint-Niklaas heeft momenteel al enkele gevleugelde zebrapaden op de stadscorridor (Hofstraat, Parklaan). In de nabije toekomst komen daar nog locaties bij, blijkt uit navraag van gemeenteraadslid Karel Noppe. Lees meer...


Verslag gemeenteraad januari 2021
22 januari 2021 - 2021 is met een ijltempo gestart! Op de gemeenteraad van afgelopen vrijdag 22 januari werden belangrijke stappen gezet in verschillende dossiers. Zo sloten we de laatste overeenkomsten af in het kader van de realisatie van de fietsbrug over Vijfstraten, het sluitstuk van de fietssnelweg F4 in Sint-Niklaas. We sloten een overeenkomst met de provincie in het kader van het project Heistraat waar we de komende jaren een hub voor circulaire economie realiseren.  In de Dalstraat kopen we een pand aan voor de politie zodat we tegemoet komen aan de vraag voor meer ruimte voor de politiediensten. En op Vlyminckshoek kopen we een stuk grond aan om een buurtparking te realiseren.  Lees meer...


<<  1   2   3   4   5   6   10   25   27     >>