›› Home ›› Bio

Bio

Op 23 november 1986 werd ik geboren op de materniteit van Sint-Niklaas. Ik was het tweede kind van Etienne Noppe en Riet Peters. Samen met mijn ouders en grote zus Esther bracht ik mijn eerste levensjaren door op Everslaar in Lokeren. Rond mijn zes jaar zijn we verhuisd naar het landelijke Sinaai waar ik opgroeide.

Mijn lagere school liep ik in Lokeren. De eerste en tweede graad secundair onderwijs vervulde ik met glans in het Sint-Teresiacollege in Eksaarde. Voor de derde graad in het secundair kon ik kiezen: het college in Lokeren of de Broederschool in Sint-Niklaas. Vol overtuiging koos ik voor Sint-Niklaas. Van het landelijke Eksaarde naar de stad Sint-Niklaas, het was een hele aanpassing maar een keuze waar ik nooit spijt van heb gehad. Al snel was ik volledig geïntegreerd op de Broederschool.

Op mijn 15 jaar werd ik actief als animator bij speelpleinwerking Spenoazi in Sinaai. Al snel had ik mijn grote passie gevonden. Iedere paas- en zomervakantie bracht ik door op het speelplein. Na enkele jaren als animator werd ik voorzitter en hoofdleider van Spenoazi. Hechte vriendschapsbanden en herinneringen voor het leven hou ik over aan deze mooie jaren. Na enkele jaren als hoofdleider werd ik ook bestuurslid en voorzitter van de vzw Speelpleinwerkingen Waasland, de koepelvereniging van alle speelpleinwerkingen uit Sint-Niklaas. Daarnaast was ik ook actief binnen het jeugdhuis waar ik regelmatig voor en achter de toog stond. En ook in de (deel)jeugdraad droeg ik mijn steentje bij het voor jeugdbeleid van onze stad.

Na een jaartje rechten te hebben gestudeerd aan de Universiteit Gent koos ik voor de richting ‘Bestuurskunde en Publiek Management’ aan de Hogeschool Gent. In 2009 liep ik in het kader van mijn bachelorsdiploma stage op het kabinet van de Gentse schepen Christophe Peeters. Een geslaagde stage en ervaring die smaakte naar meer. In 2010 studeerde ik af als master in de Bestuurskunde. Mijn masterproef ging over het gebruik van camera’s binnen het lokaal veiligheidsbeleid. Een stevig werk waarover ik ook een artikel mocht schrijven voor het handboek voor politiediensten, een hele eer.

De interesse in politiek was altijd al aanwezig maar het was tijdens mijn hogere studies dat de politieke microbe echt doorbrak. Ik werd actief bij Jong Vld Sint-Niklaas en kwam er terecht in een leuke en hechte vriendengroep. In 2012 verkozen de leden van Jong Vld me tot hun voorzitter. Een rol die ik tot begin 2019 met heel veel goesting heb vervuld. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 stelde ik me kandidaat voor Open Vld Sint-Niklaas. Het was een eerste en zeer leerrijke kennismaking met de echte politiek en campagne voeren! Na de verkiezingen zette ik mijn engagement binnen de blauwe familie verder. Als bestuurslid in de lokale afdeling en als bestuurder en secretaris van de Open Vld regio Dendermonde-Sint-Niklaas. Bij de verkiezingen van 2018 stelde ik me voor de tweede keer kandidaat. Vanop de tweede plaats werd ik rechtstreeks verkozen in de gemeenteraad van Sint-Niklaas. Als raadslid en als fractievoorzitter zet ik me dag in dag uit vol overgave in voor onze stad en haar inwoners. 

Professioneel ging ik eind 2010 aan de slag bij de dienst aankoopbeheer van de Stad Gent. Na een korte periode op het kabinet van schepen Christophe Peeters in 2012 vervoegde ik de staf van het departement Facility Management (stad Gent) waar ik klantenrelatiebeheerder werd. In 2014 kon ik terug naar mijn echte passie, de politiek! Christophe bood me opnieuw een baan aan op zijn kabinet. Als secretaris bereidde ik samen met de schepen alle vergaderingen van het schepencollege en de gemeenteraad voor. Daarnaast stond ik ook klaar om op alle vragen van inwoners van Gent te antwoorden en hen verder te helpen. Tussen januari 2019 en november 2020 keerde ik terug naar de adminstratie als stafmedewerker bij de dienst FM Onderwijs. Ik stond er onder meer in voor de interne communicatie naar de iets meer dan 100 medewerkers. Sinds november 2020 werk ik op het kabinet van de voorzitter van de gemeenteraad in Gent. In die functie en rol onderteun ik de voorzitter van de raad met de organisatie en voorbereiding van de gemeenteraad en ben ik een aanspreekpunt voor alle raadsleden. 

Op persoonlijk vlak werd ik op 29 december 2017 papa van Matthieu. Op 29 weken en 3 dagen kwam hij piepen, maar liefst drie maanden te vroeg. Gelukkig werd hij zeer goed opgevangen en begeleid op de afdeling neonatologie van het UZ Gent. Drie lange maanden verbleef Matthieu in het UZ voor hij in maart 2018 mee naar huis kon. Na een relatie van 8 jaar zette ik samen met de mama van Matthieu in 2021 een punt achter onze relatie. Door ons goede onderlinge verstandhouding vormen we een stevig ouderteam voor Matthieu.