Welkom! ››

Van harte welkom op mijn website. Op zondag 14 oktober 2018 ben ik vanop de tweede plaats van de Open Vld #zuurstof lijst rechtstreeks verkozen tot gemeente- en OCMW-raadslid van de stad Sint-Niklaas. Als kers op de taart zal Open Vld de komende zes jaren mee Sint-Niklaas besturen. Een coalitie van N-VA, Groen en Open Vld vormt het nieuwe stadsbestuur. Vol enthousiasme en gedrevenheid zal ik als fractieleider voor Open Vld de komende zes jaar mee onze mooie stad besturen.  Indien u met een vraag of probleem zit, kan u mij steeds contacteren via karel.noppe@sint-niklaas.be 

Nieuws ››

Fractieleider en raadslid Karel Noppe kandidaat bij de Vlaamse verkiezingen

Op 26 mei zal ik Sint-Niklaas vertegenwoordigen op de 5de opvolgersplaats voor het Vlaams Parlement. Na 2 deelnames aan de lokale verkiezingen in Sint-Niklaas, is dit nu mijn eerste deelname aan bovenlokale verkiezingen. Met de 5de opvolgersplaats krijgt ik een zichtbare plaats in de top van de opvolgerslijst. Ik ben de partij dankbaar voor het vertrouwen. Lees meer...
Jong liberalen verkiezen nieuwe voorzitter en bestuur

Vorige week hield Jong Vld Sint-Niklaas voorzitter- en bestuursverkiezingen onder haar leden. Het nieuw verkozen bestuur bestaat uit 11 geëngageerde en gemotiveerde jongeren die er de komende jaren opnieuw invliegen. Het 11 koppige bestuur telt naast 5 oude, getrouwen ook 6 volledig nieuwe bestuurders. Ook binnen ons ledenbestand merken we op dat er regelmatig nieuwe jongeren aansluiten. Jong Vld blijft een interessante en aantrekkelijke partij voor jongeren.   Lees meer...
Kijktoren fondatie van Boudelo officieel geopend!

In de fondatatie van Boudelo (stiltegebied) te Sinaai werd afgelopen zondag de 8 meter hoge kijktoren officieel geopend! Het is een project van de vzw natuurverenging Durme met financiële steun van de stad Sint-Niklaas. Vanuit de toren heeft men een prachtig zicht op het natuurreservaat de fondatie. De vaste verrekijker in de toren maakt het mogelijk om vogels, reeën, of misschien zelfs de zeldzame boommarter te spotten. Ook een wandeling in het natuurreservaat waar veel zeldzame dieren en planten voorkomen, is een echte aanrader. De toren bevindt zich in de Liniedreef, aan de zijde van de Weimanstraat. 
Minder hinder door nutswerken

Op de gemeenteraad van januari besliste de stad Sint-Niklaas om toe te treden tot de code nutswerken. Een afsprakenkader tussen nutsbedrijven en overheden. Fractieleider Karel Noppe: de code laat toe om voor bepaalde perioden in bepaalde zones een verbod tot werken op te leggen. Dit biedt mogelijkheden om ons winkelhart en evenementen te vrijwaren van nutswerken tijdens piek- of belangrijke momenten.  Lees meer...
DIFTAR - 40% minder afval en een correcte prijs

Op de gemeenteraad van 25 januari 2019 werden de nieuwe tarieven voor de afvalophaling goedgekeurd. Vanaf 1 juli 2019 wordt in Sint-Niklaas en haar deelgemeenten het DIFTAR systeem ingevoerd. De grijze huisvuilzak verdwijnt en wordt vervangen door een container. Er zal vanaf dan per kilogram afval betaald moeten worden. In dit artikel leggen we u kort uit waarom de stad voor DIFTAR kiest en welke tarieven aangerekend zullen worden. Lees meer...

››   Meer nieuws