Onze visie

De Sint-Niklase afdeling van Open VLD officieel door het leven als ‘Liberaal Sint-Niklaas’. De nieuwe naam staat symbool voor een positief, breed gedragen lokaal project, dat vertrekt vanuit liberale principes, met een duidelijke nadruk op de eigen stad en deelgemeenten.

“Politieke verandering begint op het lokale niveau. Daar kan je echt iets betekenen voor de mensen”, benadrukken schepen Ine Somers en fractievoorzitter Karel Noppe.

De Sint-Niklase liberale ploeg trekt in 2024 onder een nieuwe naam naar de kiezer. Met ‘Liberaal Sint-Niklaas’ wordt de nationale partijnaam ingeruild voor een ambitieus lokaal project, dat voluit focust op plaatselijke thema’s en uitdagingen. “We stappen met een positief, breed gedragen verhaal naar de burger”, legt schepen Ine Somers uit, die als kopvrouw de lijst zal trekken. “Veel mensen zijn politiek moe, vooral door de vele polemieken op het nationale niveau. Eigenlijk heeft dat weinig te maken met het lokale beleid, dat veel dichter bij de burger staat. Met ‘Liberaal Sint-Niklaas’ willen we duidelijk maken dat je ook op een constructieve manier aan politiek kan doen. Dat het niet moet gaan over partijpolitieke tegenstellingen, maar dat onze stad en haar inwoners op de eerste plaats komen.”

Liberalisme in de brede zin
Verbondenheid, vrijheid, verantwoordelijkheidszin en vooruitgang, dat zijn de kernwaarden van Liberaal Sint-Niklaas. Het project is uitgesproken liberaal, maar zet vandaar sterk in op ruimere thema’s die alle inwoners aanbelangen. “Politiek krijgt vorm in straten, op pleinen, in de stad en haar deelgemeenten”, vertelt fractievoorzitter Karel Noppe. “Daar ligt onze kerntaak. We willen oplossingen aanreiken voor concrete problemen, maar ook vrijheid en ruimte geven aan burgers, verenigingen en bedrijven om hun ambities en plannen te verwezenlijken. De afgelopen jaren is er heel wat in gang gezet en gerealiseerd in Sint-Niklaas, maar er is nog veel werk. Onze ambitie voor 2024 is opnieuw mee te besturen en het verschil te maken zoals we dat ook deze bestuursperiode hebben gedaan. Vanuit onze eigen overtuiging en waarden, maar vooral ook door de dialoog aan te gaan.


"We willen weer schwung brengen in onze stad, samen met iedereen die wil meebouwen aan een betere toekomst”

We zullen er alles aan doen om verder te bouwen aan een warme, moderne en welvarende stad, waar elke Sint-Niklazenaar zich thuis voelt. Een stad waar ondernemerschap, veiligheid, netheid, maar ook kansen geven, rechtvaardigheid en samenleven centraal staan. Stuk voor stuk belangrijke principes van het liberalisme, die eigenlijk iedereen aangaan.”


Nieuwe mensen aantrekken
De nieuwe koers van de partij wordt kracht bijgezet door de slogan ‘Samen Lokaal’. Daarmee gooit Liberaal Sint-Niklaas ook de deur open voor iedereen die wil meedenken en meewerken aan het nieuwe verhaal. “We willen de krachten bundelen met al wie een betere toekomst wil voor Sint-Niklaas”, benadrukken Ine Somers en Karel Noppe. “Er zijn veel inwoners die iets willen betekenen voor de stad en haar deelgemeenten, maar zich niet altijd herkennen in de klassieke partijpolitiek. We luisteren graag naar mensen die zich aangesproken voelen door ons project. Mensen die zich willen smijten voor onze stad en zich graag engageren in de lokale politiek. Iedereen met frisse ideeën is welkom, ook wie geen partijkaart heeft.”