Welkom! ››

Beste bezoeker,

Van harte welkom op mijn persoonlijke website. Bij de verkiezingen van 14 oktober 2018 werd ik rechtstreeks verkozen in de gemeente- en OCMW-raad van Sint-Niklaas. Op 2 januari 2019 legde ik officieel de eed af als raadslid voor Open Vld. Als fractieleider voor mijn partij hou ik u via deze website graag op de hoogte van het reilen en zeilen in Sint-Niklaas en mijn initiatieven in de gemeenteraad.

Heeft u een vraag of opmerking voor mij? Contacteer me dan via info@karelnoppe.be 

Nieuws ››

Gemeenteraad neemt kennis van zonaal veiligheidsplan 2020-2025

Tijdens de raadszitting van oktober nam de gemeenteraad kennis van het zonaal veiligheidsplan 2020-2025. In dat veiligheidsplan wordt vastgelegd op welke veiligheidsproblemen en uitdagingen de politie prioritair zal werken. Dit  zijn de prioriteiten die vastgelegd werden: verkeersveiligheid en - leefbaarheid, drugsdealing en seksueel geweld. Tijdens de raad kwam ik tussen om nog enkele klemtonen namens onze Open Vld fractie te leggen. Mijn tussenkomst kan u hieronder integraal nalezen.  Lees meer...
Eerstesteenlegging zorgsite Nieuwkerken-Waas

In Nieuwkerken-Waas werd vrijdag 11 oktober de eerste steen gelegd van de nieuwe zorgsite. Aan de rand van het dorp, achter het huidige WZC Populierenhof, komt een nieuw woonzorgcentrum, een dienstencentrum, assistentieflats, een dagverzorgingscentrum en buitenschoolse kinderopvang. De gehele site moet tegen 2022 gerealiseerd zijn. Stad & OCMW investeren bijna 26 miljoen euro in de zorgsite.   Lees meer...
Eerste resultaten diftar zijn zeer goed!

De eerste resultaten van diftar en de uitbreiding van de PMD-zak zijn binnen. Het is duidelijk dat we met z'n allen meer en beter sorteren! 💪

  •  Hoeveelheid restafval vermindert met 52%! 
  •  Hoeveelheid gesorteerd plastic stijgt met 57%!
  • Tot op heden zijn er in 2019 al 3x zoveel aanvragen voor een GFT-container dan in heel 2018
  • wie goed sorteert denkt niet alleen aan het milieu maar ook aan zijn/haar portemonnee
Voor Open Vld Sint-Niklaas blijven de aandachtspunten: ⚠️ het correct en deftig terugplaatsen van de containers na lediging ❌het aantal sluikstorten stijgt lichtjes, ieder sluikstort is er één teveel. Gelukkig worden er ook steeds meer daders geïdentificeerd. Kom je een sluikstort tegen, maak dan zeker melding via https://www.sint-niklaas.be/melding-klantendienst
Schoolomgevingen worden veiliger en herkenbaarder gemaakt

10 schoolomgevingen worden door de Stad Sint-Niklaas veiliger en herkenbaarder aangelegd. Zo wordt er o.a. zebrapadverlichting voorzien, ledlichten in de grond om het zebradpad meer te doen opvallen, en een duidelijke markering 'School' in combinatie met gekleurde vakken op de grond. Op sommige plaatsen zoals op de foto in Sinaai (aan kleuterschool 't Wijntje) wordt er ook een verkeersdrempel aangelegd.  Lees meer...
Ontwerpplannen heraanleg Puitvoetstraat

In de commissie mobiliteit/openbare werken van de maand september werden de plannen voor de rioleringswerken en heraanleg van de Puitvoetstraat voorgesteld en besproken. Doelstellingen van de werken: vernieuwen van de nutsleidingen, aanleggen van een gescheiden riolering, afkoppelingswerken op privaat domein en de heraanleg van de wegenis waarbij de straat fietsveiliger en groener wordt gemaakt.  Lees meer...

››   Meer nieuws