Welkom! ››

Beste bezoeker,

Van harte welkom op mijn persoonlijke website. Bij de verkiezingen van 14 oktober 2018 werd ik rechtstreeks verkozen in de gemeente- en OCMW-raad van Sint-Niklaas. Op 2 januari 2019 legde ik officieel de eed af als raadslid voor Open Vld. Als fractieleider voor mijn partij hou ik u via deze website graag op de hoogte van het reilen en zeilen in Sint-Niklaas en mijn initiatieven in de gemeenteraad.

Heeft u een vraag of opmerking voor mij? Contacteer me dan via info@karelnoppe.be 

Nieuws ››

Circulatie Stationsplein wordt aangepast

Vanaf april 2020 wordt voor een proefperiode van 3 maanden de circulatie op het Stationsplein aangepast. Het stadsbestuur wil hiermee conflicten tussen auto's, fietsers en voetgangers (vooral in de hoek Stationsstraat-Stationsplein) vermijden en komaf maken met de straatraces! Lees meer...
Ambitieus, realistisch en betaalbaar meerjarenplan!

Op maandag 18 november stelde het stadsbestuur van Sint-Niklaas de meerjarenplanning 2020-2025 voor. Het meerjarenplan dat voorligt is ambitieus, realistisch en betaalbaar aldus schepen Ine Somers en fractievoorzitter Karel Noppe. De komende jaren zal de stad met een budget van 110 miljoen euro fors investeren in zowel mensen als infrastructuur. Geert Van Drom (voorzitter Open Vld Sint-Niklaas): Open Vld is trots op het meerjarenplan dat voorligt en kijkt er naar uit om samen met de coalitiepartners te bouwen aan de stad van morgen. Lees meer...
Het zwembaddossier: Q&A

Sinds eind oktober in de lokale pers - nogal ongelukkig - een artikel verscheen over de plannen voor het nieuwe zwembad leeft dit thema en zijn er bij vele inwoners heel wat terechte vragen. In dit artikel – gebaseerd op mijn tussenkomst in de extra gemeenteraad van 2/12 over het zwembad – geven we een antwoord op deze vragen en lijsten we voor u de feitelijkheden op. Lees meer...
Gemeenteraad neemt kennis van zonaal veiligheidsplan 2020-2025

Tijdens de raadszitting van oktober nam de gemeenteraad kennis van het zonaal veiligheidsplan 2020-2025. In dat veiligheidsplan wordt vastgelegd op welke veiligheidsproblemen en uitdagingen de politie prioritair zal werken. Dit  zijn de prioriteiten die vastgelegd werden: verkeersveiligheid en - leefbaarheid, drugsdealing en seksueel geweld. Tijdens de raad kwam ik tussen om nog enkele klemtonen namens onze Open Vld fractie te leggen. Mijn tussenkomst kan u hieronder integraal nalezen.  Lees meer...
Eerstesteenlegging zorgsite Nieuwkerken-Waas

In Nieuwkerken-Waas werd vrijdag 11 oktober de eerste steen gelegd van de nieuwe zorgsite. Aan de rand van het dorp, achter het huidige WZC Populierenhof, komt een nieuw woonzorgcentrum, een dienstencentrum, assistentieflats, een dagverzorgingscentrum en buitenschoolse kinderopvang. De gehele site moet tegen 2022 gerealiseerd zijn. Stad & OCMW investeren bijna 26 miljoen euro in de zorgsite.   Lees meer...

››   Meer nieuws