›› Home ›› Nieuws

Nieuws

Ontwerpplannen heraanleg Puitvoetstraat
17 september 2019 - In de commissie mobiliteit/openbare werken van de maand september werden de plannen voor de rioleringswerken en heraanleg van de Puitvoetstraat voorgesteld en besproken. Doelstellingen van de werken: vernieuwen van de nutsleidingen, aanleggen van een gescheiden riolering, afkoppelingswerken op privaat domein en de heraanleg van de wegenis waarbij de straat fietsveiliger en groener wordt gemaakt.  Lees meer...


Pop-up tuin op het Stationsplein

Pop-up tuin op het Stationsplein
15 september 2019 - De tijdelijke tuin op het Stationsplein is een initiatief van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). Via de pop-uptuin wil VLAM het imago van de Vlaamse tuinaannemers verbeteren. De stad stelde zich kandidaat en werd geselecteerd, omdat het met het Stationsplein een locatie voorstelde die wel wat extra groen kan gebruiken. Nog tot midden oktober kan je de tuin ontdekken. Er worden de komende weken trouwens verschillen activiteiten in georganiseerd. Meer info vind je hier


Subsidiereglement IBA
26 augustus 2019 - In het zogeheten buitengebied voorziet de stad geen riolering. Gevolg is dat het afvalwater van woningen gewoon in beken en de grond terecht. Om ook dit afvalwater te zuiveren zullen de eigenaars van deze woning verplicht worden een IBA te installeren. Het stadsbestuur zal hen (financieel) ondersteunen bij de aankoop en installatie ervan. Het onderhoud  van de IBA neemt de stad op zich. Het subsidiereglement hiervoor werd goedgekeurd op de gemeenteraad van augustus. Lees meer...


24 augustus 2019 - Afgelopen vrijdagavond ging de gemeenteraadszitting van augustus door. In dit bericht blikken we terug op de belangrijkste beslissingen:
  • realisatie speelbos Sinaai weer stapje dichterbij
  • vacatures lokale politie Sint-Niklaas
  • subsidiereglement IBA's (Individuele Behandeling Afvalwater)
  • aanpassingen aan voorrangsregels Stationsplein en Driegaaienstraat
  • engagement om onze stad en deelgemeenten te vergroenen
Lees meer...


Eerste resultaten diftar zijn zeer goed!

Eerste resultaten diftar zijn zeer goed!
23 augustus 2019 - De eerste resultaten van diftar en de uitbreiding van de PMD-zak zijn binnen. Het is duidelijk dat we met z'n allen meer en beter sorteren! 💪
  •  Hoeveelheid restafval vermindert met 52%! 
  •  Hoeveelheid gesorteerd plastic stijgt met 57%!
  • Tot op heden zijn er in 2019 al 3x zoveel aanvragen voor een GFT-container dan in heel 2018
  • wie goed sorteert denkt niet alleen aan het milieu maar ook aan zijn/haar portemonnee
Voor Open Vld Sint-Niklaas blijven de aandachtspunten: ⚠️ het correct en deftig terugplaatsen van de containers na lediging ❌het aantal sluikstorten stijgt lichtjes, ieder sluikstort is er één teveel. Gelukkig worden er ook steeds meer daders geïdentificeerd. Kom je een sluikstort tegen, maak dan zeker melding via https://www.sint-niklaas.be/melding-klantendienst


Schoolomgevingen worden veiliger en herkenbaarder gemaakt
20 augustus 2019 - 10 schoolomgevingen worden door de Stad Sint-Niklaas veiliger en herkenbaarder aangelegd. Zo wordt er o.a. zebrapadverlichting voorzien, ledlichten in de grond om het zebradpad meer te doen opvallen, en een duidelijke markering 'School' in combinatie met gekleurde vakken op de grond. Op sommige plaatsen zoals op de foto in Sinaai (aan kleuterschool 't Wijntje) wordt er ook een verkeersdrempel aangelegd.  Lees meer...


Sint-Niklaas blijft pleegzorggemeente
11 juni 2019 - De zorg en opvoeding voor één of meerdere kinderen is niet altijd evident. Sommige ouders kunnen om verschillende redenen deze zorg, al dan niet tijdelijk, niet zelf opnemen. In dergelijke gevallen kan pleegzorg een (tijdelijke) oplossing bieden. De kinderen kunnen terecht bij familie of vrienden, of bij één van de 4.000 pleeggezinnen in Vlaanderen.  Er bestaan verschillende vormen van pleegzorg: crisispleegzorg,  kortdurende pleegzorg, ondersteunende pleegzorg, behandelingspleegzorg, enz. Ook voor buitenlandse niet-begeleide minderjarigen wordt pleegzorg meer en meer ingezet. Lees meer...


1954 x bedankt!

1954 x bedankt!
27 mei 2019 - 1954 x hartelijk bedankt voor jullie steun en stem. Vanaf de 5de opvolgersplaats en met mijn eerste deelname zeer tevreden met dit resultaat. In Sint-Niklaas houden we als partij ook stand! Bedankt aan alle collega’s voor de leerrijke campagne! En nu gewoon verder doen en hard blijven werken! 💙💪 #vk19 #openvld


Vuilnisbakken in Sint-Niklaas: FAQ
22 mei 2019 - “Waarom heeft men die nieuwe vuilnisbak nu juist op die specifieke plaatst gezet? Waarom staat er geen vuilnisbak in mijn straat? Er staan te weinig vuilnisbakken in de stad. Hoe vaak worden ze geledigd? Regelmatig word ik door inwoners en bezoekers van onze stad aangesproken over de vuilnisbakken op het openbaar domein.” Om een antwoord te krijgen op de meest gestelde vragen stelde ik een officiële schriftelijke vraag op aan de bevoegde schepen van openbaar domein. Hierbij een antwoord op meest gestelde vragen. Een FAQ over de vuilnisbakken in onze stad als het ware. Lees meer...


Voorrang van rechts: behouden of herbekijken in Sint-Niklaas?
30 april 2019 - Recent pleitte mobiliteitsorganisatie VAB voor het zoveel mogelijk vermijden van de voorrang van rechts regel op kruispunten. Tijdens de gemeenteraad van april vroeg raadslid Karel Noppe (Open Vld) aan schepen Carl Hanssens (N-VA) wat de visie van het stadsbestuur is over de voorrangsregels in Sint-Niklaas. Aanvullend vroeg hij om de voorrangregel in de Hoge Bokstraat te herbekijken. Lees meer...


<<  1   2   3   5   10   18     >>