›› Home ›› Nieuws

Nieuws

In de pers: Stationsstraat blijft zwart gat

In de pers: Stationsstraat blijft zwart gat
2 juli 2013 - In het TV Oost nieuws uitte Jong VLD Sint-Niklaas haar kritiek op het evenementenbeleid van de stad. Zo vragen we om de evenementen meer te spreiden en ook een aanbod te voorzien op het Stationsplein. Bekijk het fragment hier.


Stationsplein blijft zwart gat
2 juli 2013 - Met 500 jaar markt, de beachvolleybalhappening en het eerste pleinconcert werd ‘Sint-Niklaas zomert’ volop op gang getrokken. De stad bruist opnieuw en ook de rest van het zomerprogramma ziet er veelbelovend uit. Jammer genoeg werd er ook dit jaar geen werk gemaakt van de belofte om de evenementen te spreiden over de verschillende pleinen. Vooral het Stationsplein blijft een zwart gat, stelt Karel Noppe. Lees meer...


In de pers: Ook jongeren mengen zich in debat over autovrije Stationsstraat
13 juni 2013 - De mogelijkheid om de Stationsstraat verkeersvrij te maken, laat ook de jongeren niet onberoerd. Jong Groen start met een petitie, Jong VLD is voor een autovrije Stationsstraat in het weekend én enkel als een meerderheid van de handelaars ook overtuigd is. Lees meer...


Open brief aan het stadsbestuur en de vakbonden
24 mei 2013 - Het zat er al lang aan te komen, het slechte financieel beleid van de afgelopen jaren en de aanhoudende crisis nopen tot forse besparingen. Door een kerntakendebat te voeren, wil men een deel van de inspanning leveren. Een goede oefening, iedereen baat immers bij een slanke, efficiënte overheid. En zo kwam ook de piste om een deel van de taken van de reinigingsdienst uit te besteden aan de intercommunale Mi-Wa op tafel te liggen. Lees meer...


Open VLD Sint-Niklaas verkiest nieuwe voorzitter en bestuur
19 mei 2013 - Afgelopen zaterdag verkoos Open VLD Sint-Niklaas een 40-koppig nieuw bestuur en een nieuwe voorzitter. Vanaf heden leidt de 43-jarige geboren en getogen Sint-Niklazenaar Geert Van Drom de partij. In het regionale partijbestuur zal Sint-Niklaas vertegenwoordigd worden door Karel Noppe, Ine Somers en Emmanuel Koslowski. Lees meer...


In de pers: Karel Noppe pleit voor fietsstraten
15 mei 2013 - Karel Noppe van Open VLD pleit voor fietsstraten in Sint-Niklaas. Het zou de veiligheid en vlotte doorstroming op piekuren alleen maar ten goede komen. Lees meer...


Maak van de Kalkstraat een fietsstraat
14 mei 2013 - Geen fietspad, fietsers als levende verkeersremmers en geen oplossingen mogelijk. Deze beschrijving gaat over de Kalkstraat, een straat waar dagelijks honderden fietsers doorrijden, voornamelijk studenten. De lezers van Het Nieuwsblad categoriseren de straat dan ook terecht als één van de slechtste en onveiligste in onze stad. Maar het kan ook anders: maak van de Kalk- en Walburgstraat fietsstraten waar fietsers absolute voorrang krijgen, luidt het voorstel van Jong VLD. Lees meer...


Jong VLD voert mee actie tegen homofoob geweld
12 mei 2013 - Op zondag 12 mei trokken holebivereniging Tiszo en Cavaria de straat op tegen homofoob geweld. Door het uitreiken van kleurrijke orchideeën wilden ze de aandacht vestigen op het probleem en duidelijk maken dat homofoob geweld niet getolereerd mag worden. Jong VLD Sint-Niklaas steunt deze boodschap en ging dan ook mee op pad. Lees meer...


In de pers: Eigenaar verzegelt verloederd pand (GVA)
8 mei 2013 - Eigenaar Philip Verplancke start weldra met de opruiming van het stort in de garage van het pand in de Kalkstraat in Sint-Niklaas. De lange leegstand en vooral de geweldige verloedering en vuilophoping zijn een doorn in het oog van de buurt. De verloedering van een aantal huizen in de Kalkstraat is geen nieuw feit. Sommige panden staan al langer leeg waardoor hun toestand er steeds op achteruitgaat. Voor de bewoners is de maat vol. Recent maakten ze daarover nog openlijk hun beklag dat ter ore kwam van Karel Noppe (foto), voorzitter van Jong Open Vld Sint-Niklaas. Lees meer...


Huis vol afval gevaar voor volksgezondheid
6 mei 2013 - Hopen vuilnis, vuiligheid, dierenuitwerpselen en dode duiven stapelen zich op in een leegstaand pand in de Kalkstraat. Geurhinder, vuil op straat en imagoschade voor de buurt zijn maar enkele van de gevolgen. De buurt roept het stadsbestuur – die beweert niets te kunnen doen – dan ook op om actie te ondernemen. Ook Jong VLD voorzitter Karel Noppe steunt deze vraag en eist dat het stadsbestuur maatregelen treft om mogelijke gevaren voor de volksgezondheid te voorkomen. Lees meer...


<<  1   5   10   23   24   25   26   27   30     >>