›› Home ›› Nieuws

Nieuws

Heeft Sint-Niklaas binnenkort ook zijn eerste erfgoedbomen?
11 februari 2022 - Via het project erfgoedbomen verzamelt de provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met specialisten enten, stekken of zaden van waardevolle historische bomen. Op mijn vraag bekijkt de stad welke Sint-Niklase bomen in aanmerking komen voor het project. Lees meer...


De stad neemt het heft in handen en koopt 17 panden in de Reinaertgalerij!
8 februari 2022 - De stad koopt in 1 keer 17 panden in de Reinaertgalerij. Door mede-eigenaar te worden, kan er echt werk gemaakt worden van een reconversie van de galerij. Op die manier pakken we de leegstand actief aan. Bovendien zijn er opportuniteiten om een fysieke verbinding te maken tussen de cultuursite, de markt en de Stationsstraat. Dit is zeker nodig nu er extra parkeerplaatsen komen in de Hofstraat. Tegen dit najaar bepaalt de stad samen met de eigenaars van de andere panden hoe de toekomst van de Reinaertgalerij er zal uitzien.
  Lees meer...


Gespreide betaling grafconcessie mogelijk!
2 februari 2022 - Het afsluiten van een grafconcessie voor een dierbare, of het vernieuwen van zo’n concessie jaren later, betekent soms een grote of onverwachte kost. In Sint-Niklaas kan een gespreide betaling van de grafconcessie toegestaan worden. Lees meer...


Opnieuw gezinstarief op komst voor De Ster
26 januari 2022 - Enkele weken geleden werden we als stad plots geconfronteerd met de afschaffing van het gezinsabonnement voor Recreatiedomein De Ster. De provincie komt daar nu gelukkig op terug! Lees meer...


Gemeenteraad januari 2022: wat werd er beslist?
21 januari 2022 - Maandelijks breng ik verslag uit van wat er werd beslist op de raad. Deze maand: winkelparkeerplaatsen rondom de nieuwe Grote Markt, startschot voor een nieuwe cultuursite en invulling van de huidige ziekenhuissite.  Lees meer...


Herinneringsbrief op komst voor vernieuwen rijbewijs
10 januari 2022 - Sinds 2013 krijgt iedereen die een nieuw rijbewijs aanvraagt, een digitaal rijbewijs in bankkaartmodel model. Dat vervalt na 10 jaar en als burger krijg je geen herinneringsbrief om je rijbewijs te vernieuwen. Daar komt nu gelukkig verandering in. Lees meer...


Stad niet akkoord met nieuwe tarieven De Ster
8 januari 2022 - Het provinciebestuur schafte eind vorig jaar het gezinsabonnement voor Recreatiedomein De Ster af en keurde nieuwe, duurdere tarieven goed. Vanuit de stad en vanuit onze fractie gaan we hier niet met akkoord.  Lees meer...


Meerderheid bijt van zich af: reactie op de kritiek op het mobiliteitsbeleid
7 januari 2022 - De drie meerderheidspartijen Open Vld, N-VA en Groen reageren in een gezamenlijk bericht op de foutieve en ongefundeerde kritiek vanuit de oppositie op het mobiliteitsbeleid en de geplande heraanleg van de Grote Markt.  Lees meer...


Belastingverlaging goedgekeurd

Belastingverlaging goedgekeurd
21 december 2021 - De gemeenteraad keurde de verlaging van de opcentiemen op de aanvullende personenbelasting goed. Met 8,5% heft Sint-Niklaas momenteel één van de hoogste tarieven. Deze meerderheid besliste om de opcentiemen met 1% te verlagen naar 7,5%. Voor een gemiddeld gezin betekent dit een jaarlijkse belastingverlaging van 163 euro. De aanpassing gaat in vanaf 2022 en zal dus voor het eerst zichtbaar zijn op de belastingsaangifte in 2023 over het aanslagjaar 2022. Ondanks de financieel uitdagende omstandigheden en de zware investeringen die deze meerderheid doet, houdt ze toch ook vast aan deze belastingverlaging. Als liberalen zijn we hier dan ook bijzonder trots op! 


Sint-Niklaas ontvangt 1,6 miljoen euro uit Vlaams compensatiefonds
9 december 2021 - Door een herberekening van de nettarieven zal Fluvius een pak minder dividenden uitkeren aan de gemeenten. Ook op de Sint-Niklase financiën heeft dit impact. De grootste verliezen worden opgevangen door het Vlaams compensatiefonds. Sint-Niklaas ontvangt 1,6 miljoen euro uit dat fonds van Minister Bart Somers (Open Vld), blijkt uit cijfers die gemeenteraadslid Karel Noppe (Open Vld) opvroeg.  Lees meer...


<<  1   3   4   5   6   7   10   25   30     >>