›› Home ›› Nieuws

Nieuws

In de pers: Opvang volzet? Speelplein biedt uitweg (HLN)

7 juli 2015 - Met speelpleinen op zes locaties biedt de stad Sint-Niklaas deze zomer een alternatief voor de heel wat volzette vakantieopvangen. Bovendien zijn steeds meer speelpleinen een volledige dag open in plaats van enkel 's middags. Ze verwachten dan ook een pak meer kinderen dan de 8.023 van vorig jaar op te vangen. Voor heel wat ouders met jonge kinderen is de lange zomervakantie niet altijd even ontspannend. Wie maar twee of drie weken vakantie kan nemen, moet de rest van de negen weken lange vakantie rekenen op familie, vrienden of de opvangmogelijkheden in de zomer. Voor kinderen en tieners van 2,5 tot 18 jaar zijn er tientallen zomersportkampen, vrije ateliers, open sport-en spelkampen, middagjes met de pretcamionet, een kinderwerking tot vakantieopvang. Maar al die opvanginitatieven zijn heel goed gevuld. Wie zeker wilde zijn van een plaatsje, moest er in april al snel bij zijn. En heel wat initiatieven zijn al een hele tijd compleet volzet.

Voor heel wat ouders zijn de zes speelpleinwerkingen dan ook een welgekomen alternatief. Vorige week zijn de eerste speelpleinen geopend. De vier andere volgen de komende weken. Vorige zomer kregen de zes speelpleinwerkingen samen liefst 8.023 kinderen over de vloer. Meer dan honderd jongeren gaan er als animator aan de slag om kinderen een leuke zomervakantie aan te bieden. Tot voor kort waren de speelpleinen enkel 's middags open, maar steeds meer speelpleinen starten met een volle dag.

"Hiermee is de cirkel rond en wordt er op iedere speelpleinwerking in Sint-Niklaas gedurende de hele werkingsperiode of een deel daarvan een volledige dag opvang georganiseerd. We spelen hiermee in op de grote vraag die al jaren bij ouders te horen is", aldus voorzitter Karel Noppe van de vzw Speelpleinwerkingen Waasland. Kinderen met beperking Nieuw deze zomer is dat ook kinderen met een fysieke of verstandelijke beperking op een speelplein terecht kunnen. Dat kan bij speelpleinwerking Kwammer aan de Heistraat. Speelpleinwerkingen De Gouden Leeuw, één van de grootste met dagelijks meer dan 120 kinderen, en 't Speelanker in Sint-Niklaas zijn intussen van start gegaan. Het nieuwe speelplein Belspeelse in Belsele gaat de tweede zomer in. En ook in Sinaai gaat speelpleinwerking Spenoazi de tweede zomer op de nieuwe locatie in. "Het lijkt er op dat de verhuis naar die nieuwe en grotere locatie net op tijd kwam want het aantal kinderen dat dagelijks naar Spenoazi komt, stijgt vakantie na vakantie. De afgelopen paasvakantie mochten ze nog gemiddeld 50 kinderen per dag verwelkomen, met uitschieters tot 88 kinderen per dag." Bij speelpleinwerking De Pielewuiter in Nieuwkerken zetten dan weer zes nieuwe animatoren hun eerste stappen in de speelpleinwereld. "Met al deze nieuwigheden en uitbreidingen zal er op de speelpleinen geen tekort zijn aan speelaanbod deze zomer", klink het bij Karel Noppe. De zes speelpleinen verwachten dan ook dat ze samen een pak meer kinderen zullen opvangen dan de 8.023 van vorig jaar. Alle info: www.wasespeelpleinen.be. JORIS VERGAUWEN (HLN - 7/7/2015)


In de pers: Aanbod speelpleinen gaat naar volledige dag (GVA)

3 juli 2015 - Het aanbod van de zes Sint-Niklase speelpleinen evolueert steeds meer naar een volle dag. Bovendien nemen de mogelijkheden voor kinderen met een beperking toe, nu ook speelpleinwerking Kwammer inclusief begint te werken. Met De Gouden Leeuw, waar meer dan honderd kinderen langskomen, en 't Speelanker gingen gisteren de eerste twee particuliere speelpleinwerkingen in Sint-niklaas van start. Later deze zomer volgen er nog vier, verspreid over de deelgemeenten. De meer dan honderd animatoren die instaan voor de opvang, pakken deze zomer uit met enkele nieuwigheden. "Speelpleinwerkingen Kwammer en Belspeelse starten een proefproject waarbij ze een volle dag werken", zegt voorzitter Karel Noppe. "Kwammer doet dat van 13 tot en met 17 juli, Belspeelse van 17 tot en met 21 augustus. Hiermee is de cirkel rond en wordt er op iedere speelpleinwerking in Sint-niklaas gedurende de hele werkingsperiode of een deel daarvan een volle dag aanbod georganiseerd. We spelen hiermee in op de grote vraag die al jaren heerst bij ouders. En het belangrijkste is dat de proefprojecten van onderuit, vanuit de animatorenploeg zelf, komen." Intensievere begeleiding Ook nieuw is de inclusieve werking van Kwammer. Dat wil zeggen dat ook kinderen met een fysieke of mentale beperking welkom zijn", vertelt Noppe. "Een goed intakegesprek met de ouders is uiteraard een voorwaarde om van de inclusie een succes te maken." 't Speelanker breidt dan weer haar werking uit. Deze speelpleinwerking, die zich voornamelijk richt tot kinderen met een beperking, is deze zomer drie in plaats van twee weken actief. "We vangen elke dag ongeveer vijftien kinderen met een beperking op. Dat gaat van autisme tot jongeren in een rolstoel. De begeleiding is veel intensiever. Voor elke drie kinderen is er een begeleider. Sommige kinderen hebben individuele begeleiding nodig. Voor ouders is die persoonlijke bijstand van mensen die de problematiek kennen een hele geruststelling", zegt hoofdanimator Jannes Vanmelle. Niet alleen de duur, maar ook de aanpak is gewijzigd. "We proberen veel meer uitstappen te maken, wat voor de kinderen heel aangenaam is. Nu zijn we op bezoek in de manege in de buurt, maar we gaan onder meer ook nog naar het nabijgelegen recreatiedomein De Ster." KAREL NOPPE Voorzitter ''De vraag naar een volledige dag aanbod was groot bij de ouders. Daar spelen we dus nu op in. www.wasespeelpleinen.be GUY VAN VLIET (GVA - 3/7/2015)


In de pers: "Stationsomgeving Noord heeft nood aan randparkings" (GVA)

26 juni 2015 - Open Vld uit kritiek op pas voorgesteld masterplan Sint-Niklaas heeft het project Stationsomgeving Noord ingediend voor de Vlaamse prijs voor stadsvernieuwing. Maar uit eigen stad komt er al kritiek. "Voor randparkings lijkt er geen plaats. En waarom is een evenementenweide nodig?" merkt oppositielid Karel Noppe (Open Vld) op. b Het verschil tussen de voor- en achterzijde van de spoorwegberm in hartje Sint-niklaas kan nauwelijks groter zijn dan nu. Aan de voorzijde is de nieuwe Siniscoop gebouwd, het busstation vernieuwd en zijn kunstwerken geïnstalleerd. Sinds die renovatie is er nauwelijks iets gebeurd aan de achterzijde, waar al te lang de verloedering woekert. Nieuwe woningen, een vernieuwde schoolomgeving, een fietstraject en een park zijn enkele van de ideeën die in het recent opgestelde masterplan Stationsomgeving Noord zijn terug te vinden. Karel Noppe ziet er echter een aantal netelige kantjes aan. Bau-huis "Het stadsbestuur had meer mensen bij een bevraging moeten betrekken. Waarom werden de pendelaars bijvoorbeeld niet bevraagd? Of de scholieren die dagelijks via de stationsbuurt passeren?" vraagt Noppe zich af. "Of de gebruikers van de toch al vernieuwde evenementenhal Bau-huis. Allemaal personen of instanties die een invloed zullen ondervinden van de herbestemming van dit gebied. In het onlangs goedgekeurde mobiliteitsplan schuift men de noordelijke stationsomgeving naar voor als locatie voor een van de toekomstige randparkings. Maar in het masterplan voor de stationsomgeving is daar niets van terug te vinden. De parkeerdruk in de wijk is nu zeer hoog, wat erop wijst dat er echt wel nood is aan een randparking." "Bij de geplande evenementenweide stel ik mij de vraag of dat wel nodig is, want aan de voorzijde is er al een plein waar activiteiten plaatsvinden en er komen nog eens honderden nieuwe woningen bij. Sint-niklaas is niet voorbereid op zoveel extra inwoners. Een dergelijk plan moet zorgvuldiger worden voorbereid", zegt de Open Vld'er. Het stadsbestuur is inmiddels overtuigd van de inhoudelijke sterkte van het project Stationsomgeving Noord en dingt naar de prijs voor stadsvernieuwing die de Vlaamse overheid toekent. "De vraag naar een projectsubsidie voor de Sint-Niklase Stationsomgeving Noord wordt samen met de andere aanvragen behandeld door een onafhankelijke jury", zegt Thierry Goossens van Agentschap Binnenlands Bestuur. "De deskundige jury komt daarover begin juli samen. Dan volgt een administratieve procedure waarbij de financiering onder de loep wordt genomen. De Vlaamse regering beslist uiteindelijk, vermoedelijk in het late najaar." SYLVAIN LUYCKX (GVA - 26/6/2015)


Echt masterplan nodig voor noordelijke stationsomgeving
18 juni 2015 - Gisteren stelde eerste schepen Christel Geerts haar masterplan voor de noordelijke stationsomgeving voor. Dat de stationsomgeving een grauwe en verlaten indruk geeft en dat de buurt een opwaardering kan gebruiken, daar zijn we het volmondig mee eens. Bij de voorstellen uit het zogeheten masterplan en bij haar manier van aanpak stellen we ons ernstige vragen, aldus Jong Vld voorzitter Karel Noppe. Lees meer...


In de pers: "Geen voorrang aan kinderen van personeel bij vakantiejobs"
3 juni 2015 - Provinciegouverneur Jan Briers vraagt het stadsbestuur om kinderen van stadspersoneelsleden geen voorrang meer te geven bij het toewijzen van vakantiejobs. Jong Vld had eerder klacht ingediend over het discriminerende aanwervingsbeleid. Lees meer...


Gouverneur volgt Jong Vld Sint-Niklaas
1 juni 2015 - Begin maart kaartte Jong Vld Sint-Niklaas het discriminerende aanwervingsbeleid van de stad Sint-Niklaas aan. Voor vakantiejobs krijgen kinderen van stads- en OCMW personeel gegarandeerde voorrang op andere geslaagde kandidaten. Jong Vld is het hier fundamenteel met oneens en legde klacht neer bij de provinciegouverneur. Afgelopen week volgde zijn uitspraak. De gouverneur stelt dat de stad wettelijk gezien niets verkeerd doet maar treedt Jong Vld bij dat een gelijke toegang moet gegarandeerd worden. Lees meer...


Reactie Open en Jong Vld Sint-Niklaas op het klimaatplan
24 april 2015 - Open en Jong Vld Sint-Niklaas juichen toe dat de stad Sint-Niklaas eindelijk werk maakt van een klimaatplan. De uitdagingen waarvoor we staan zijn groot en een concreet actieplan was nodig. Maar we stellen ons vragen bij het plan dat vanavond aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, steken gemeenteraadsleden Ine Somers en Ronny Suy, en jongerenvoorzitter Karel Noppe van wal. Lees meer...


In de pers: Jong Vld dient klacht in tegen stadsbestuur

In de pers: Jong Vld dient klacht in tegen stadsbestuur
19 maart 2015 - Nog in Sint-Niklaas heeft Jong VLD een klacht neergelegd bij de gouverneur. Want ze willen iets doen aan de aanwervingsprocedure voor jobstudenten bij de stad. De jonge liberalen vinden het niet kunnen dat kinderen van stadsmedewerkers hierbij voorrang krijgen. Want die maatregel werd onlangs door het Sint-Niklase schepencollege goedgekeurd. Jong Vld vindt de maatregel in strijd met de Grondwet, omdat ze naar hun zeggen discriminerend is en bovendien in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Bekijk de reportage hier.


Bedankt voor de job papa/mama
3 maart 2015 - Op zoek naar een studentenjob bij de stad of het OCMW van Sint-Niklaas? Dan hopen we dat je genen je meezitten! Kinderen van stads- en OCMW medewerkers krijgen immers gegarandeerde voorrang op andere kandidaten in hun strijd om een studentenjob. Discriminatie, zegt u? Dat dachten wij van Jong VLD Sint-Niklaas ook. Lees meer...


In de pers: Sint-Niklaas discrimineert bij aanwerving jobstudenten

In de pers: Sint-Niklaas discrimineert bij aanwerving jobstudenten
3 maart 2015 - Als je deze zomer als jobstudent wil werken voor de stad Sint-Niklaas, heb je maar beter goeie genen. Want ook al ben je gekwalificeerd voor de job, zolang je mama of papa niet werkt voor de stad, krijgen anderen voorrang. Dat heeft het schepencollege beslist. En dat is discriminatie, zegt Jong Vld. Zij willen geen voorrangsregels voor familie. Bekijk de reportage van TV Oost hier.


<<  1   5   8   9   10   11   12   17     >>