›› Home ›› Nieuws

Nieuws

Ambitieus, realistisch en betaalbaar meerjarenplan!
19 november 2019 - Op maandag 18 november stelde het stadsbestuur van Sint-Niklaas de meerjarenplanning 2020-2025 voor. Het meerjarenplan dat voorligt is ambitieus, realistisch en betaalbaar aldus schepen Ine Somers en fractievoorzitter Karel Noppe. De komende jaren zal de stad met een budget van 110 miljoen euro fors investeren in zowel mensen als infrastructuur. Geert Van Drom (voorzitter Open Vld Sint-Niklaas): Open Vld is trots op het meerjarenplan dat voorligt en kijkt er naar uit om samen met de coalitiepartners te bouwen aan de stad van morgen. Lees meer...


Gemeenteraad neemt kennis van zonaal veiligheidsplan 2020-2025
25 oktober 2019 - Tijdens de raadszitting van oktober nam de gemeenteraad kennis van het zonaal veiligheidsplan 2020-2025. In dat veiligheidsplan wordt vastgelegd op welke veiligheidsproblemen en uitdagingen de politie prioritair zal werken. Dit  zijn de prioriteiten die vastgelegd werden: verkeersveiligheid en - leefbaarheid, drugsdealing en seksueel geweld. Tijdens de raad kwam ik tussen om nog enkele klemtonen namens onze Open Vld fractie te leggen. Mijn tussenkomst kan u hieronder integraal nalezen.  Lees meer...


Eerstesteenlegging zorgsite Nieuwkerken-Waas
11 oktober 2019 - In Nieuwkerken-Waas werd vrijdag 11 oktober de eerste steen gelegd van de nieuwe zorgsite. Aan de rand van het dorp, achter het huidige WZC Populierenhof, komt een nieuw woonzorgcentrum, een dienstencentrum, assistentieflats, een dagverzorgingscentrum en buitenschoolse kinderopvang. De gehele site moet tegen 2022 gerealiseerd zijn. Stad & OCMW investeren bijna 26 miljoen euro in de zorgsite.   Lees meer...


Verslag gemeenteraad september 2019
28 september 2019 - Op de gemeenteraad van september werden weer een heleboel dossiers besproken en goedgekeurd. Een overzicht:
 • de ontwerpplannen voor de heraanleg van de Puitvoetstraat
 • plaatsen van extra camera's aan het stadhuis
 • herinrichten van de inkom van d'Academie en het politiehuis
 • oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband rond cultuur
 • verlenging het project Tand-em (op een nieuwe locatie)
Lees meer...


Ontwerpplannen heraanleg Puitvoetstraat
17 september 2019 - In de commissie mobiliteit/openbare werken van de maand september werden de plannen voor de rioleringswerken en heraanleg van de Puitvoetstraat voorgesteld en besproken. Doelstellingen van de werken: vernieuwen van de nutsleidingen, aanleggen van een gescheiden riolering, afkoppelingswerken op privaat domein en de heraanleg van de wegenis waarbij de straat fietsveiliger en groener wordt gemaakt.  Lees meer...


Pop-up tuin op het Stationsplein

Pop-up tuin op het Stationsplein
15 september 2019 - De tijdelijke tuin op het Stationsplein is een initiatief van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). Via de pop-uptuin wil VLAM het imago van de Vlaamse tuinaannemers verbeteren. De stad stelde zich kandidaat en werd geselecteerd, omdat het met het Stationsplein een locatie voorstelde die wel wat extra groen kan gebruiken. Nog tot midden oktober kan je de tuin ontdekken. Er worden de komende weken trouwens verschillen activiteiten in georganiseerd. Meer info vind je hier


Subsidiereglement IBA
26 augustus 2019 - In het zogeheten buitengebied voorziet de stad geen riolering. Gevolg is dat het afvalwater van woningen gewoon in beken en de grond terecht. Om ook dit afvalwater te zuiveren zullen de eigenaars van deze woning verplicht worden een IBA te installeren. Het stadsbestuur zal hen (financieel) ondersteunen bij de aankoop en installatie ervan. Het onderhoud  van de IBA neemt de stad op zich. Het subsidiereglement hiervoor werd goedgekeurd op de gemeenteraad van augustus. Lees meer...


24 augustus 2019 - Afgelopen vrijdagavond ging de gemeenteraadszitting van augustus door. In dit bericht blikken we terug op de belangrijkste beslissingen:
 • realisatie speelbos Sinaai weer stapje dichterbij
 • vacatures lokale politie Sint-Niklaas
 • subsidiereglement IBA's (Individuele Behandeling Afvalwater)
 • aanpassingen aan voorrangsregels Stationsplein en Driegaaienstraat
 • engagement om onze stad en deelgemeenten te vergroenen
Lees meer...


Eerste resultaten diftar zijn zeer goed!

Eerste resultaten diftar zijn zeer goed!
23 augustus 2019 - De eerste resultaten van diftar en de uitbreiding van de PMD-zak zijn binnen. Het is duidelijk dat we met z'n allen meer en beter sorteren! 💪
 •  Hoeveelheid restafval vermindert met 52%! 
 •  Hoeveelheid gesorteerd plastic stijgt met 57%!
 • Tot op heden zijn er in 2019 al 3x zoveel aanvragen voor een GFT-container dan in heel 2018
 • wie goed sorteert denkt niet alleen aan het milieu maar ook aan zijn/haar portemonnee
Voor Open Vld Sint-Niklaas blijven de aandachtspunten: ⚠️ het correct en deftig terugplaatsen van de containers na lediging ❌het aantal sluikstorten stijgt lichtjes, ieder sluikstort is er één teveel. Gelukkig worden er ook steeds meer daders geïdentificeerd. Kom je een sluikstort tegen, maak dan zeker melding via https://www.sint-niklaas.be/melding-klantendienst


Schoolomgevingen worden veiliger en herkenbaarder gemaakt
20 augustus 2019 - 10 schoolomgevingen worden door de Stad Sint-Niklaas veiliger en herkenbaarder aangelegd. Zo wordt er o.a. zebrapadverlichting voorzien, ledlichten in de grond om het zebradpad meer te doen opvallen, en een duidelijke markering 'School' in combinatie met gekleurde vakken op de grond. Op sommige plaatsen zoals op de foto in Sinaai (aan kleuterschool 't Wijntje) wordt er ook een verkeersdrempel aangelegd.  Lees meer...


<<  1   5   9   10   11   12   13   25   28     >>