›› Home ›› Nieuws

Verslag gemeenteraad januari 2020

24 januari 2020

In de gemeenteraad van januari 2020 lagen weer heel wat beslissingen ter goedkeuring voor. Zo lag de opstart van vier opdrachten in het kader van de realisatie van het nieuwe zwembad voor, zetten we stappen om het groene karakter van het bolleakkergebied te vrijwaren en legden we de werkwijze vast om een nieuwe marktcommissie samen te stellen

  • Nieuw zwembad

De eerste concrete stappen voor de bouw van een nieuw zwembad zijn gezet. De raad keurde 4 opdrachten goed. Het gaat om een opdracht voor algemene en juridische ondersteuning, een opdracht om het participatietraject met alle omwonenden en gebruikers van het zwembad te begeleiden, een opdracht om de groene lob Puyenbeke uit te tekenen en tot slot een opdracht om de mobiliteitseffecten verder in kaart te brengen.

  • Bolleakkergebied

De gemeenteraad keurde de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij goed voor de inrichting van het Bolleakkergebied. Dat gebied is bijna honderd hectare groot en situeert zich tussen Vijfstraten, de Klapperbeek-, Godschalk-, Vrouweneenhoek- en Sparrenhofstraat. Het gebied vormt een groene long en dat willen we zo houden! 

  • Afscheid van collega Bart Foubert (Groen), welkom Tunrayo!

We namen afscheid van collega Bart Foubert (Groen). Bart neemt afscheid van de actieve politiek en zijn mandaat in de gemeenteraad. Tunrayo Adeolu vervangt Bart en legde gisterenavond de eed af.

  • Nieuwe marktcommissie

De gemeenteraad keurde de samenstelling van de nieuwe marktcommissie goed. Deze commissie, voor het grootste deel samengesteld uit vertegenwoordigers van de marktkramers, zal adviezen geven aan het stadsbestuur over de wekelijkse markt.