›› Home ›› Nieuws

Nieuws

Het zwembaddossier: Q&A
3 december 2019 - Sinds eind oktober in de lokale pers - nogal ongelukkig - een artikel verscheen over de plannen voor het nieuwe zwembad leeft dit thema en zijn er bij vele inwoners heel wat terechte vragen. In dit artikel – gebaseerd op mijn tussenkomst in de extra gemeenteraad van 2/12 over het zwembad – geven we een antwoord op deze vragen en lijsten we voor u de feitelijkheden op. Lees meer...


Verslag gemeenteraad november 2019
23 november 2019 - Vrijdagavond ging de gemeenteraad van november door. Er werd gesproken over het nieuwe zwembad en het al dan niet live streamen van de gemeenteraad. Punten die beslist/goedgekeurd werden: RUP Botermelkstraat, toekomstplan Mi-Wa, samenwerkingsovereenkomst met kringloopcentrum Den Azalee en de Huurdersbond en een infrastructuursubsidie aan Den Apostel vzw.  Lees meer...


Ambitieus, realistisch en betaalbaar meerjarenplan!
19 november 2019 - Op maandag 18 november stelde het stadsbestuur van Sint-Niklaas de meerjarenplanning 2020-2025 voor. Het meerjarenplan dat voorligt is ambitieus, realistisch en betaalbaar aldus schepen Ine Somers en fractievoorzitter Karel Noppe. De komende jaren zal de stad met een budget van 110 miljoen euro fors investeren in zowel mensen als infrastructuur. Geert Van Drom (voorzitter Open Vld Sint-Niklaas): Open Vld is trots op het meerjarenplan dat voorligt en kijkt er naar uit om samen met de coalitiepartners te bouwen aan de stad van morgen. Lees meer...


Gemeenteraad neemt kennis van zonaal veiligheidsplan 2020-2025
25 oktober 2019 - Tijdens de raadszitting van oktober nam de gemeenteraad kennis van het zonaal veiligheidsplan 2020-2025. In dat veiligheidsplan wordt vastgelegd op welke veiligheidsproblemen en uitdagingen de politie prioritair zal werken. Dit  zijn de prioriteiten die vastgelegd werden: verkeersveiligheid en - leefbaarheid, drugsdealing en seksueel geweld. Tijdens de raad kwam ik tussen om nog enkele klemtonen namens onze Open Vld fractie te leggen. Mijn tussenkomst kan u hieronder integraal nalezen.  Lees meer...


Eerstesteenlegging zorgsite Nieuwkerken-Waas
11 oktober 2019 - In Nieuwkerken-Waas werd vrijdag 11 oktober de eerste steen gelegd van de nieuwe zorgsite. Aan de rand van het dorp, achter het huidige WZC Populierenhof, komt een nieuw woonzorgcentrum, een dienstencentrum, assistentieflats, een dagverzorgingscentrum en buitenschoolse kinderopvang. De gehele site moet tegen 2022 gerealiseerd zijn. Stad & OCMW investeren bijna 26 miljoen euro in de zorgsite.   Lees meer...


Verslag gemeenteraad september 2019
28 september 2019 - Op de gemeenteraad van september werden weer een heleboel dossiers besproken en goedgekeurd. Een overzicht:
  • de ontwerpplannen voor de heraanleg van de Puitvoetstraat
  • plaatsen van extra camera's aan het stadhuis
  • herinrichten van de inkom van d'Academie en het politiehuis
  • oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband rond cultuur
  • verlenging het project Tand-em (op een nieuwe locatie)
Lees meer...


Ontwerpplannen heraanleg Puitvoetstraat
17 september 2019 - In de commissie mobiliteit/openbare werken van de maand september werden de plannen voor de rioleringswerken en heraanleg van de Puitvoetstraat voorgesteld en besproken. Doelstellingen van de werken: vernieuwen van de nutsleidingen, aanleggen van een gescheiden riolering, afkoppelingswerken op privaat domein en de heraanleg van de wegenis waarbij de straat fietsveiliger en groener wordt gemaakt.  Lees meer...


Pop-up tuin op het Stationsplein

Pop-up tuin op het Stationsplein
15 september 2019 - De tijdelijke tuin op het Stationsplein is een initiatief van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). Via de pop-uptuin wil VLAM het imago van de Vlaamse tuinaannemers verbeteren. De stad stelde zich kandidaat en werd geselecteerd, omdat het met het Stationsplein een locatie voorstelde die wel wat extra groen kan gebruiken. Nog tot midden oktober kan je de tuin ontdekken. Er worden de komende weken trouwens verschillen activiteiten in georganiseerd. Meer info vind je hier


Subsidiereglement IBA
26 augustus 2019 - In het zogeheten buitengebied voorziet de stad geen riolering. Gevolg is dat het afvalwater van woningen gewoon in beken en de grond terecht. Om ook dit afvalwater te zuiveren zullen de eigenaars van deze woning verplicht worden een IBA te installeren. Het stadsbestuur zal hen (financieel) ondersteunen bij de aankoop en installatie ervan. Het onderhoud  van de IBA neemt de stad op zich. Het subsidiereglement hiervoor werd goedgekeurd op de gemeenteraad van augustus. Lees meer...


24 augustus 2019 - Afgelopen vrijdagavond ging de gemeenteraadszitting van augustus door. In dit bericht blikken we terug op de belangrijkste beslissingen:
  • realisatie speelbos Sinaai weer stapje dichterbij
  • vacatures lokale politie Sint-Niklaas
  • subsidiereglement IBA's (Individuele Behandeling Afvalwater)
  • aanpassingen aan voorrangsregels Stationsplein en Driegaaienstraat
  • engagement om onze stad en deelgemeenten te vergroenen
Lees meer...


<<  1   5   10   11   12   13   14   25   30     >>