›› Home ›› Nieuws

Verslag gemeenteraad november 2019

23 november 2019

Vrijdagavond ging de gemeenteraad van november door. Er werd gesproken over het nieuwe zwembad en het al dan niet live streamen van de gemeenteraad. Punten die beslist/goedgekeurd werden: RUP Botermelkstraat, toekomstplan Mi-Wa, samenwerkingsovereenkomst met kringloopcentrum Den Azalee en de Huurdersbond en een infrastructuursubsidie aan Den Apostel vzw. 

🏊‍♂️🏊‍♀️ Er werd een uur gediscussieerd over de procedure en aankondiging rond het zwembad. Dat nadat de commissie sport eerder deze week (waarop het hele dossier toegelicht zou worden) bijna niet kon doorgaan omdat de interim voorzitter op eigen initiatief en zonder overleg de commissie gewoon niet wou laten doorgaan. Over ondemocratisch en onrespectvol gesproken! Door de samenwerking van alle oppositiepartijen (met VB!) zal er in december een extra gemeenteraad komen enkel over het zwembad. Kostprijs voor de stad: 7000 euro! Dit debat kon ook vrijdag of in de raad over het meerjarenplan in december doorgaan. Alleszins als Open Vld fractie zijn we klaar om over dit dossier in debat te gaan en de keuzes van de meerderheid toe te lichten en verdedigen!

✅ Ik kwam terug op de toelichting van het toekomstplan van Mi-Wa in de commissie afgelopen week. Als Open Vld staan we volledig achter de verschuiving in de ophalingen tijdens de zomer. GFT zal vanaf 2020 in juli en augustus wekelijks opgehaald worden. De grijze container wordt vanaf 2020 het hele jaar door om de twee weken opgehaald. Daarnaast zijn we blij met het uniforme lagere (!) tarief voor groenafval dat ervoor zorgt dat discussies op het containerpark verleden tijd zijn. We zijn ook blij met de Mywaste app die er gekomen is (dit was een vraag van onze partij) en dat die in de toekomst nog zal evolueren en meer functies krijgt.

🔵 Het RUP Botermelkstraat werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad. Hier komt 4,85 hectare bedrijventerrein inclusief wegenis ter beschikking om extra tewerkstelling te genereren. Het RUP zorgt ervoor dat ook kennisbedrijven en hoogtechnologische bedrijven, onderzoekscentra en creatieve bedrijven zich daar kunnen bevestigen. Met de komende oosterweel werken biedt dit bedrijventerrein dan ook kansen voor spin-offs om zich hier te vestigen, besluit schepen van economie Ine Somers

♻️ We keurden de verlening van de samenwerkingsovereenkomst met kringloopcentrum Den Azalee goed. De komende 6 jaar zullen we met hen samenwerken voor het inzamelen van huishoudelijke goederen op het grondgebied van de stad, en dit met het oog op producthergebruik.

💶 We keurden een infrastructuursubsidie van 100.000 EUR aan Den Apostel vzw goed voor renovatiewerken (fase 1) aan de jeugdinfrastructuur in de Apostelstraat.

🤝 We keurden een samenwerkingsovereenkomst met de vzw Huurdersbond Oost-Vlaanderen afdeling Waasland goed. We stellen vanuit het lokaal bestuur huisvesting ter beschikking aan de Huurdersbond en nemen een jaarlijks collectief lidmaatschap waarmee we tachtig cliënten van onze hulpverlening kunnen laten begeleiden door de Huurdersbond.

🔈Het stadsbestuur engageert zich om de praktische en financiële haalbaarheid van een live stream van de audio tijdens de gemeenteraad te onderzoeken. Hiermee willen we ervoor zorgen dat alle inwoners en geïnteresseerden de werkzaamheden van de gemeenteraad kunnen volgen en/of herbeluisteren.