›› Home ›› Nieuws

Nieuws

Opinie: de nieuwe bibliotheek als inzet voor de verkiezingen?
8 maart 2012 - Onenigheid over de nieuwbouw voor de bibliotheek verdeelt opnieuw het Sint-Niklase schepencollege. Inderdaad, opnieuw, want het schepencollege is in deze niet aan haar proefstuk toe. Ook in gelijkaardige grote dossiers zoals bijvoorbeeld de komst van de nieuwe Colruyt in de Smisstraat of de heraanleg van de Stationsstraat bleken ze niet meteen in staat om tot een gezamenlijk standpunt te komen en werden geschillen in de media uitgevochten. Lees meer...


Open VLD pleit voor de oprichting van een zorgbedrijf
28 februari 2012 - Er moeten voor Open Vld Sint-Niklaas dringend antwoorden geboden worden op de vergrijzing van de bevolking. Tegen 2030 zal er een verdubbeling zijn van onze 80-plussers. Nu wonen er in Sint-Niklaas 3.953 tachtigplussers maar binnen 20 jaar is dit het dubbele. Het zorgaanbod zal dus een heuse metamorfose moeten ondergaan. De oprichting van een zorgbedrijf is alvast een eerste stap. Lees meer...


Nieuwjaarsreceptie daverend succes
30 januari 2012 - Zondag 29 januari organiseerde Open Vld Sint-Niklaas haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op de Grote Markt van Sint-Niklaas. Met veel aanwezige leden en een pak nieuwe gezichten kunnen we van een daverend succes spreken, stelt voorzitter Walter Truyens. Naast het klinken op het nieuwe jaar en het uitwisselen van nieuwjaarswensen stonden er ook enkele interessante sprekers op de agenda. Lees meer...


Jong VLD Sint-Niklaas verkiest nieuwe bestuursploeg
14 januari 2012 - Jong Vld Sint-Niklaas zette het jaar in met de verkiezing van een nieuwe bestuursploeg voor de komende twee jaren. Stijn Eggermont geeft na 3 jaar het voorzitterschap door aan Karel Noppe. Karel is 25 jaar oud en afkomstig uit deelgemeente Sinaai. Naast een nieuwe voorzitter verkozen de leden ook een nieuwe ondervoorzitter (Xavier Bogaerts, 26 jaar) en een nieuwe penningmeester (Tiny Maes, 24 jaar). Als secretaris en politiek secretaris blijven respectievelijk Antonio De Geest en Emmanuel Koslowski op post. Stijn Eggermont, Glenn Maes en een pak nieuwe leden vervolledigen de bestuursploeg. Lees meer...


Parking Stationsplein volzet door actie Open VLD
28 november 2011 - Open Vld Sint-Niklaas is geslaagd in zijn opzet ! Door een duidelijke sturing van het parkeerverkeer was de parking op het stationsplein op een korte tijdspanne volzet. Op zaterdag 26 november hield Open Vld Sint-Niklaas zijn mobiliteitsactiedag aan de parking van het Stationsplein. Door duidelijke wegwijzers te positioneren op cruciale plaatsen kon je merken dat de autobestuurders van buiten de stad de parking snel konden bereiken. Dit resulteerde in minder files en verkeersdrukte in het stadscentrum en minder stress bij autobestuurders die sneller ter plaatse waren. Lees meer...


Liberale accenten nodig in volgende bestuursperiode
10 november 2011 - Op 9 november 2011 hield Open Vld Sint-Niklaas zijn persconferentie. Meteen een onomwonden start want Open Vld is duidelijk “Wij willen mee besturen”. Ine Somers, voorgesteld als lijsttrekker in 2012 is duidelijk: “ De liberalen zijn nodig om eindelijk werk te maken van een aantal doelstellingen in het Witboek die geen prioriteit kennen of waar binnen de huidige meerderheid alleszins geen consensus kan gevonden worden. Lees meer...


Verkeersveiligheid in Sinaai dient gegarandeerd te worden
7 oktober 2011 - De inwoners van Sinaai maken zich grote zorgen over de verkeersveiligheid in hun dorp, onder andere ter hoogte van de Dries en de Zwaanaardestraat zijn er ernstige problemen. Zo wordt de zone 30 in de dorpskern niet of nauwelijks gerespecteerd en telt de Dries geen enkel zebrapad. Het fietspad in de Zwaanaardestraat ligt dan weer bezaaid met putten en gleuven van ettelijke centimeters diep en breed. “Deze problemen houden mensen wakker! Het stadsbestuur moet nu ingrijpen voor er ongevallen van komen,” stellen gemeenteraadslid Ine Somers én Jong VLD bestuurslid en inwoner van Sinaai Karel Noppe. Lees meer...


Blauwe gemeente, duurzame gemeente
25 september 2011 - Dit weekend gaven liberale afdelingen het startschot van de gemeentelijke actiedagen. Open Vld-afdelingen in heel Vlaanderen gingen dit weekend met de inwoners van hun gemeente het debat aan over het afvalbeleid in hun gemeente. In Sint-Niklaas voerden voorzitter Walter Truyens, gemeenteraadsleden Ine Somers en Ronny Suy en Jong VLD bestuurslid Karel Noppe actie in de Stationsstraat. Lees meer...


Open VLD op bezoek bij de burger
15 augustus 2011 - Open Vld Sint-Niklaas is reeds enige maanden op Stap in Sint-Niklaas en zijn deelgemeenten. Met blauwe fietsen trekken ze rond over het ganse grondgebied om te luisteren naar wat inwoners, senioren, middenstanders en zelfstandigen hen te vertellen hebben. Lees meer...


Geen nood aan voorbehouden vakantiejobs
5 juli 2011 - Vol ongeloof nam Jong VLD Sint-Niklaas kennis van het voorstel van de Zottegemse burgemeester Herman De Loor. De stad Zottegem besliste om enkel jongeren uit kansarme gezinnen mee te laten dingen naar haar vacante vakantiejobs. Met de belastingsbrief van de ouders onder de hand zouden jongeren zich naar het stadhuis moeten begeven om aan te tonen dat ze wel degelijk in aanmerking komen. Jong VLD Sint-Niklaas veroordeelt deze aanwervingpolitiek. Lees meer...


<<  1   5   10   25   26   27   28     >>