›› Home ›› Nieuws

Nieuws

Parking Stationsplein volzet door actie Open VLD
28 november 2011 - Open Vld Sint-Niklaas is geslaagd in zijn opzet ! Door een duidelijke sturing van het parkeerverkeer was de parking op het stationsplein op een korte tijdspanne volzet. Op zaterdag 26 november hield Open Vld Sint-Niklaas zijn mobiliteitsactiedag aan de parking van het Stationsplein. Door duidelijke wegwijzers te positioneren op cruciale plaatsen kon je merken dat de autobestuurders van buiten de stad de parking snel konden bereiken. Dit resulteerde in minder files en verkeersdrukte in het stadscentrum en minder stress bij autobestuurders die sneller ter plaatse waren. Lees meer...


Liberale accenten nodig in volgende bestuursperiode
10 november 2011 - Op 9 november 2011 hield Open Vld Sint-Niklaas zijn persconferentie. Meteen een onomwonden start want Open Vld is duidelijk “Wij willen mee besturen”. Ine Somers, voorgesteld als lijsttrekker in 2012 is duidelijk: “ De liberalen zijn nodig om eindelijk werk te maken van een aantal doelstellingen in het Witboek die geen prioriteit kennen of waar binnen de huidige meerderheid alleszins geen consensus kan gevonden worden. Lees meer...


Verkeersveiligheid in Sinaai dient gegarandeerd te worden
7 oktober 2011 - De inwoners van Sinaai maken zich grote zorgen over de verkeersveiligheid in hun dorp, onder andere ter hoogte van de Dries en de Zwaanaardestraat zijn er ernstige problemen. Zo wordt de zone 30 in de dorpskern niet of nauwelijks gerespecteerd en telt de Dries geen enkel zebrapad. Het fietspad in de Zwaanaardestraat ligt dan weer bezaaid met putten en gleuven van ettelijke centimeters diep en breed. “Deze problemen houden mensen wakker! Het stadsbestuur moet nu ingrijpen voor er ongevallen van komen,” stellen gemeenteraadslid Ine Somers én Jong VLD bestuurslid en inwoner van Sinaai Karel Noppe. Lees meer...


Blauwe gemeente, duurzame gemeente
25 september 2011 - Dit weekend gaven liberale afdelingen het startschot van de gemeentelijke actiedagen. Open Vld-afdelingen in heel Vlaanderen gingen dit weekend met de inwoners van hun gemeente het debat aan over het afvalbeleid in hun gemeente. In Sint-Niklaas voerden voorzitter Walter Truyens, gemeenteraadsleden Ine Somers en Ronny Suy en Jong VLD bestuurslid Karel Noppe actie in de Stationsstraat. Lees meer...


Open VLD op bezoek bij de burger
15 augustus 2011 - Open Vld Sint-Niklaas is reeds enige maanden op Stap in Sint-Niklaas en zijn deelgemeenten. Met blauwe fietsen trekken ze rond over het ganse grondgebied om te luisteren naar wat inwoners, senioren, middenstanders en zelfstandigen hen te vertellen hebben. Lees meer...


Geen nood aan voorbehouden vakantiejobs
5 juli 2011 - Vol ongeloof nam Jong VLD Sint-Niklaas kennis van het voorstel van de Zottegemse burgemeester Herman De Loor. De stad Zottegem besliste om enkel jongeren uit kansarme gezinnen mee te laten dingen naar haar vacante vakantiejobs. Met de belastingsbrief van de ouders onder de hand zouden jongeren zich naar het stadhuis moeten begeven om aan te tonen dat ze wel degelijk in aanmerking komen. Jong VLD Sint-Niklaas veroordeelt deze aanwervingpolitiek. Lees meer...


Alle kansen voor de pleziervaart
20 maart 2011 - De pleziervaart op rivieren wint de laatste jaren enorm aan populariteit in België. Volgens schattingen doen maar liefst een kwart miljoen landgenoten actief aan watersport. Dat de pleziervaart letterlijk boomt, is ook te merken aan het aantal nieuwe jachthavens en ligplaatsen dat de laatste jaren gerealiseerd wordt in Vlaanderen. Lees meer...


Meer inspraak voor kinderen en jongeren
7 februari 2011 - Sint-Niklaas is écht een stad van kinderen en jongeren. Niet minder dan 20.000 leerlingen uit het basis en secundair onderwijs volgen iedere dag les in onze Wase hoofdstad. Daarnaast kent Sint-Niklaas ook vele actieve jeugdverenigingen die zowel in de kernstad als de deelgemeenten hun beste beentje voorzetten. Voor Jong VLD is het dan ook vanzelfsprekend dat de jeugd actief betrokken zou worden bij het stadsbeleid. Lees meer...


Voorbehouden parkeerplaatsen voor (para) medisch personeel
18 november 2010 - Het steeds drukker wordende verkeer en de gestage toename van het aantal auto’s op de baan zorgt ervoor dat een parkeerplaats vinden niet altijd even gemakkelijk is. Dit probleem, dat we dagelijks zelf ervaren, leidt bij medisch en paramedisch personeel echter tot nutteloos tijdverlies of soms zelf ernstige problemen. Lees meer...


<<  1   5   10   25   26   27   28     >>