›› Home ›› Nieuws

Heraanleg Stationsstraat: handelaars opnieuw in de steek gelaten

19 mei 2012

De heraanleg van de Stationsstraat start net na het bouwverlof, hoog tijd dus om maatregelen en acties ter ondersteuning van de middenstand te treffen. Maar heeft het stadsbestuur hier wel al werk van gemaakt?

Open VLD stelde vier essentiële vragen aan de stad:
1) Welke winkels zullen tijdens de werken op welke tijdstippen de meeste hinder ondervinden?
2) Welke bijkomende maatregelen neemt het bestuur ter ondersteuning van de middenstand tijdens én na de werken?
3) Hebben handelaars gedurende de werken recht op een tijdelijke sluitingsvergoeding?
4) Welke inspraak krijgt de middenstand in de mobiliteitsafwegingen?

Een fatsoenlijk antwoord kon niet gegeven worden door de schepen van middenstand want men was zover nog niet. Er werd ons beloofd dat men één en ander zal uitwerken bij de toewijzing van de werken. Dat is 1,5 maand voor de eigenlijke start van de werken, ruimschoots te laat, stellen Ine Somers en Ronny Suy. We belanden zo in het worst case scenario. Deze houding bewijst opnieuw de complete onverschilligheid en desinteresse van het stadsbestuur tegenover alle handelaars.

Het klopt dat de handelaars geen sluitingsvergoeding kunnen ontvangen van de hogere overheid aangezien ze gedurende de hele werken bereikbaar blijven. Maar het huidig bestuur moet zélf initiatieven nemen ter ondersteuning van zijn middenstand, vindt Open VLD.

Op vlak van mobiliteit is het kennen van de fasering cruciaal. Hierop anticiperen in het lastenboek was alvast een begin geweest. Maar de verkeersafwikkeling is voor de zoveelste keer het doodgezwegen item bij werken binnen onze stadsgrenzen. Nochtans is een goede mobiliteit essentieel voor een levendige stad en bruisende middenstand.

Voor Open VLD Sint-Niklaas is inspraak van burgers en handelaars het belangrijkste criterium bij grote infrastructuurwerken. Een moderne communicatie staat hiervoor open maar ontbreekt momenteel. Het bundelen van suggesties van bezoekers, bewoners en handelaars; besproken en uitgewerkt door de stadsdiensten bij het begin van het project leidt tot een gedragen globaal plan. Hoorzittingen juist voor de start van werken kunnen hier nooit toe leiden, stelt Open VLD.