›› Home ›› Nieuws

Nieuwe recepten voor Sint-Niklaas

28 juni 2012

Deze ochtend ging de actie "nieuwe recepten voor Sint-Niklaas" van Jong VLD Sint-Niklaas door op de markt, én het was een succes! Met onze actie nieuwe recepten willen we onze wens om de stad en het beleid van nieuwe recepten te voorzien kenbaar maken aan alle inwoners van Sint-Niklaas. Tevens geven we u alvast de namen van enkele jongerenkandidaten en hun plaats op de lijst mee.

Onze tien nieuwe recepten

 1. Sint-Niklaas, een ondernemende stad: onze stad moet opnieuw innovatie stimuleren en creatieve ondernemers aantrekken
 2. Sint-Niklaas, financieel gezond: een verantwoord beheer van het belastingsgeld en duidelijkheid in de wirwar van verschillende belastingen voor inwoners en ondernemingen, één duidelijk belastingsreglement wordt de maatstaf
 3. Sint-Niklaas, iedereen is er thuis: wonen moet opnieuw betaalbaar worden en groen, verkeersluwe wijken vormen de standaard
 4. Sint-Niklaas, een veilige stad: sociale overlast wordt kordaat aangepakt en de strijd tegen inbraken wordt opgevoerd door meer preventie, meer controle en meer onderzoek naar rondtrekkende bendes
 5. Sint-Niklaas, zorg op maat voor jong en oud: Jong VLD pleit voor voldoende plaatsen in de kinderopvang en de oprichting van een zorgbedrijf dat zorg op maat aanbiedt voor alle senioren
 6. Sint-Niklaas, een bruisende stad: verenigingen en wijkcomités die een evenement willen organiseren krijgen de nodige ondersteuning en in de kernstad worden evenementen gespreid over de verschillende pleinen
 7. Sint-Niklaas, een stad voor en door jongeren: Jong VLD pleit voor meer betrokkenheid van de niet-georganiseerde jeugd, en meer inspraak in het beleid voor de jeugdraad
 8. Sint-Niklaas, een sportieve stad: sporten in de eigen buurt moet mogelijk gemaakt worden en alle sportverenigingen krijgen ondersteuning
 9. Sint-Niklaas, verkeersveilige stad: door te blijven investeren in het openbaar vervoer, het weren van doorgaand verkeer uit het centrum, een dynamische verkeersregeling tijdens de spits en goed onderhouden fietspaden
 10. Sint-Niklaas, een groene stad: door het behoud en de uitbreiding van het natuurlijke groen, het aanleggen van avontuurlijke speelterreinen en het voorzien van voldoende speelbossen

Onze kandidaten

 • op plaats 3 - KAREL NOPPE (25 jaar) - voorzitter Jong VLD Sint-Niklaas en bestuurslid Open VLD Sint-Niklaas/ambtenaar/al 10 jaar actief in het jeugdwerk van Sint-Niklaas/Sinaai
 • op plaats 6 - ANTHONY CALLAERT (23 jaar) - voorzitter jongerenafdeling van de Vereniging voor de Verenigde Naties/student Rechten aan de VUB/Sint-Niklaas
 • op plaats 8 - ALEXANDER LIPPEVELD (19 jaar) - student politieke wetenschappen aan de Ugent/Sinaai
 • op plaats 10 - STIJN EGGERMONT (33 jaar) - oud-voorzitter Jong VLD Sint-Niklaas/zelfstandig verpleegkundige/Sint-Niklaas en Sinaai
 • op plaats 13 - PHILIPPE CAPPENDYCK (28 jaar) - werkzaam bij het OCMW van Moerbeke/Sint-Niklaas
 • op plaats 14 - ELINE DE BRUYNE (19 jaar) - studente lerarenopleiding lager onderwijs aan de KAHO Sint-Lieven/Sinaai


Voor meer informatie of voor bijkomende vragen kan u steeds terecht bij Karel Noppe via 0477 70 71 24 of karel@jongvldsintniklaas.be