›› Home ›› Nieuws

Opinie: de nieuwe bibliotheek als inzet voor de verkiezingen?

8 maart 2012

Onenigheid over de nieuwbouw voor de bibliotheek verdeelt opnieuw het Sint-Niklase schepencollege. Inderdaad, opnieuw, want het schepencollege is in deze niet aan haar proefstuk toe. Ook in gelijkaardige grote dossiers zoals bijvoorbeeld de komst van de nieuwe Colruyt in de Smisstraat of de heraanleg van de Stationsstraat bleken ze niet meteen in staat om tot een gezamenlijk standpunt te komen en werden geschillen in de media uitgevochten.

Opnieuw wordt er dus een stevig potje geredetwist. De plannen van schepen van cultuur Lieve Van Daele om op de huidige bibliotheeksite een nieuw gebouw op te trekken, werden eerder deze week ei zo na getorpedeerd door enkele van haar collega-schepenen. Plots doken er in de media verschillende alternatieve scenario’s op zoals een verhuis van de bibliotheek naar het Stationsplein of een nieuwbouw op de plaats van de huidige Carrefour. En alsof dat nog niet volstond, doken er plots ook nieuwe cijfers op rond de kostprijs. De initiële prijs van 15 miljoen euro zou niet realistisch zijn en bedragen van 21 miljoen euro circuleren.

Eens te meer wordt duidelijk dat het zeer moeilijk is om binnen de huidige coalitie constructief samen te werken. De plannen voor de nieuwe bibliotheek werden reeds maanden geleden aangekondigd. We mogen er dan toch vanuit gaan dat zowel het college als de administratie al lang bezig zijn met het treffen van de nodige voorbereidingen voor dit dossier. Of met andere woorden, de alternatieven die aangehaald worden, moeten toch al langer dan vandaag gekend en onderzocht zijn geweest? Uiteraard moeten onze schepenen alle mogelijke pistes bespreken en hierover in debat gaan. Maar het is niet normaal dat meningsverschillen die tijdens dit debat opduiken via de pers verspreid en uitgeklaard worden. Van een goede communicatie gesproken... En hoe zit het nu met dat prijsverschil? Als een overheid bouwt mag je er vanuit gaan dat de uiteindelijke kostprijs gemiddeld 10% hoger zal liggen dan wat gebudgetteerd is, maar 6 miljoen of 40% hoger dan oorspronkelijk berekend, dat is toch wel een opmerkelijk verschil! Kortom samen met iedere inwoner van Sint-Niklaas vraag ik mij nu oprecht af welke beslissing er over de nieuwe bibliotheek genomen zal worden, of dit een beslissing van de hele ploeg zal zijn en wat de uiteindelijke kostprijs zal zijn.

Verkiezingskoorts is de oorzaak van deze uitschuiver? Het zou kunnen, we zijn immers nog maar 7 maanden verwijderd van de gemeenteraadsverkiezingen. De spanning liep de laatste tijd trouwens al hoog op. Zo kan de breuk in het progressieve kartel de onderlinge verhoudingen en samenwerking geen goed gedaan hebben. Dat de spanning in de komende maanden enkel nog zal stijgen is een vaststaand feit. Politici hebben nu eenmaal de neiging om zich naar aanleiding van de verkiezingen te gaan profileren. Realisaties van de gehele ploeg worden dan plots de verdienste van individuen.

En net bij het ploeggebeuren loopt het dikwijls fout in Sint-Niklaas. Bij de vorige verkiezingen trokken SP.a, Groen en SLP (het toenmalige Spirit) én CD&V/NV-A als twee grote blokken naar de kiezer. Dit leidde ertoe dat de huidige meerderheid door maar liefst 5 partijen wordt gevormd. Dat het niet eenvoudig kan zijn om binnen zo’n coalitie goed te besturen is logisch. Van visies tot te realiseren doelstellingen, alles hebben we in vijfvoud. Het schip Sint-Niklaas op koers houden, is voor de kapitein dan ook een ware uitdaging. En zo gebeurde het dat in grote dossiers de eensgezindheid verloren dreigde te gaan, net zoals dat nu opnieuw het geval is met de nieuwbouw voor de bibliotheek. Het doel is voor iedereen, oppositie inbegrepen, hetzelfde: een kwalitatieve, gebruiksvriendelijke en moderne bibliotheek voor jong en oud. Over de koers die gevaren moet worden om deze bestemming te bereiken is er echter geen overeenstemming. En zo wordt de realisatie van een nieuwbouwproject voor onze stadsbibliotheek plots geen realisatie meer van de gehele ploeg, maar een gevoelig dossier dat net voor de verkiezingen voor de nodige stress zorgt. Dat net een symbooldossier van een prominente lijsttrekker ter discussie staat, maakt het geheel er waarschijnlijk ook niet eenvoudiger op.

Karel Noppe
Voorzitter Jong Vld Sint-Niklaas