›› Home ›› Nieuws

Vertel het aan de wereld in 300 woorden (reactie op het memorandum van de fietsersbond)

26 juli 2012

Begin juli lanceerde de Fiestersbond Sint-Niklaas hun actie vertel het aan de wereld in 300 woorden. Met deze actie riepen ze alle politieke partijen op om in maximum 300 woorden een reactie op hun memorandum te schrijven. Voor Open Vld Sint-Niklaas kropen jongerenvoorzitter Karel Noppe en lijsttrekker Ine Somers in de pen. Hieronder kan u dan ook de visie van Open Vld m.b.t. het mobilieits-en fietsbeleid terugvinden.

Reactie Open Vld Sint-Niklaas op het memorandum van de fietsersbond Sint-Niklaas

Open Vld hecht veel belang aan een modern, veilig en goed functionerend mobiliteitsbeleid. Onze prioriteiten zijn een goede weginfrastructuur, de oprichting van een mobiliteitsraad en het ondersteunen van vernieuwende projecten zoals bv. auto- en fietsdelen. Er dient ook voldoende aandacht te gaan naar de zwakke weggebruikers en het openbaar vervoer.

Open Vld is voorstander van het werken met een prioriteitenlijst m.b.t. de aanleg en het herstel van wegen, fiets- en voetpaden. A.d.h.v. voorgedefinieerde parameters zoals de huidige staat van de weg/fiets-of voetpad, de onveiligheid, het gebrek aan een degelijk fiets-of voetpad, capaciteit en drukte van de straat, ligging, omgeving, enz. kan bepaald worden welke straten, fiets- of voetpaden prioritair aangepakt moeten worden. Deze lijst is bindend en wordt jaarlijks geactualiseerd. Het werken met een dergelijke lijst moet de objectiviteit waarborgen en ervoor zorgen dat probleemsituaties één voor één uit de wereld geholpen worden. Om noodherstellingen te realiseren voorziet Open Vld een apart budget zodat er snel en efficiënt tot actie kan overgegaan worden. Een team van experts (stadsdiensten, politie, mobiliteitsraad, enz.) bepalen welke situaties een noodherstelling vergen. Tot slot is het voor ons belangrijk dat deze lijst zowel voor wegen, fiets- als voetpaden wordt opgesteld. Deze vormen immers een samenhangend geheel.

Ten tweede is een mobiliteitsraad als adviserend orgaan aan te bevelen. Deze raad dient een objectieve weerspiegeling te vormen van de maatschappij en moet inspraak krijgen in het globale mobiliteitsbeleid van de stad.

Met betrekking tot het fietspadenbeleid dient er voor Open Vld steeds gekeken te worden of fietspaden afgescheiden kunnen worden van de rijbaan (bv. d.m.v.  een haag), hetgeen de veiligheid verhoogt maar ook het ruimtelijke aspect positief beïnvloedt.

Tot slot ondersteunt Open Vld het project van autodelen en zijn we ook voorstander van een city vélo project ter bevordering van het fietsverkeer als vervanger van de wagen.

Memorandum Fietsersbond

U kan het memorandum van de fietsersbond Sint-Niklaas hier nalezen.