›› Home ›› Nieuws

Vernieuwd voetpad Casinostraat: een pest en een gevaar!

20 juli 2012

Het stadsbestuur veegt zijn voeten aan alle weggebruikers bij de heraanleg van het voetpad in de Casinostraat tussen de Stationsstraat en de Boonhemstraat aan de kant van het Casinopark. Walter Truyens, voorzitter van Open Vld, wijst op de gevaren van de loodrecht afgekapte boordsteen ,,15 cm hoger dan rijbaan, dat vormt een risico voor alle passanten en in het bijzonder voor rolstoelgebruikers en kleine kinderen.”

Walter Truyens begrijpt de ondoordachte ingreep van het stadsbestuur van Sint-Niklaas niet ,,Dat ‘ongelukkige’ voetpad in de Casinostraat is letterlijk een valkuil voor rolstoelgebruikers en voor alle personen met loopmoeilijkheden. Het vormt ook een gevaar voor kleine kinderen die nog niet goed te been zijn of voor kinderen jonger dan 9 die op voetpaden mogen fietsen. Als die per ongeluk van de stoep geraken kunnen ze heel lelijk ten val komen.’’

,,Het is me een raadsel dat het stadbestuur dit soort riskante inrichtingen laat uitvoeren. Wie in een rolstoel zit kan alleen met grote moeite zo’n hindernis van 15 cm nemen, of hij moet – desnoods over de rijbaan - op zoek gaan naar een verlaagde stoeprand, aan de inrit van garages bijvoorbeeld,” zegt Truyens. ,,Ook jonge moeders met kinderwagens, fietsen met kinderzitjes of shoppers met caddies struikelen over dit straatlange obstakel dat evenmin zonder gevaar is voor andere weggebruikers die even niet opletten.’’

Hij noemt het een aanfluiting van alle gangbare voorzorgen. De gedeeltelijke vernieuwing van het trottoir in de Casinostraat staat haaks op het besluit van de Vlaamse regering over wegen voor voetgangersverkeer. Dat bepaalt dat de veiligheid, toegankelijkheid, comfort en continuïteit van de voetpaden voor voetgangers primordiaal zijn. Het besluit vermeldt uitdrukkelijk dat ook rolstoelgebruikers worden beschouwd als voetgangers. ,,Met het oog op toegankelijkheid van o.a. winkelpanden wordt een norm van maximaal 2 cm drempelhoogteverschil aanbevolen, terwijl de stedelijke overheid goed een meter verder zelf stoepranden van 15 cm hoog opwerpt.”

Walter Truyens is des te verbaasder omdat de Casinostraat als verbinding tussen de Boonhemstraat met het College en de H.Familie en de winkelas Stationsstraat een voetgangersweg bij uitstek is. ,,Een bruuske scheidingsborduur tussen voetpad en rijweg kan verantwoord zijn op stukken met zeer druk verkeer en aparte rijbanen zoals de nabijgelegen Hofstraat. Maar in de Casinostraat?! Bovendien weet de stad dat het anders kan. Kilometers straten in Sint-Niklaas zijn uitgerust met afgeronde, verlaagde of hellende boordstenen zonder dat het problemen oplevert.” Dat onhandige automobilisten of leerling-chauffeurs hun wieldoppen dreigen te beschadigen is een klein probleem vergeleken bij de ongemakken en risico’s voor andere weggebruikers.

De voorzitter van Open Vld vraagt zich af of het vooruitzicht van de verkiezingen in oktober de oorzaak is van de slordige haast waarmee het trottoir in de Casinostraat is aangepakt. Het verwondert hem ook dat het nieuwe stoepgedeelte verhard is met een andere soort tegels dan de overkant van de straat. ,,Is het geld op? Of wil men binnen enkele maanden, stilletjes en na de verkiezingen, de Casinostraat weer openbreken voor de hernieuwing van de rest van het voetpad? Het stadsbestuur speelt zo met het voetpad en de voeten van de Sint-Niklazenaars. Die verdienen beter dan trottoirs met Mount Everest-niveauverschillen! ”