›› Home ›› Nieuws

Karel en Jong VLD St-Nkl steunen manifest Unizo

5 december 2012

Een bruisende en ondernemende stad van Sint-Niklaas maken, dat is de reden waarom ikzelf en Jong Vld het manifest van Unizo Sint-Niklaas volop steunen. Met dit manifest wil Unizo mensen goesting laten krijgen om in Sint-Niklaas te ondernemen en dat is exact wat onze stad nodig heeft.

Wie het nog niet echt begrepen heeft, dit is een crisis waar we maar uit zullen geraken als we gezamenlijk aan oplossingen werken. Dit is geen syndicaal verhaal meer tussen lokale werkgevers en werknemers, dit is een verhaal om samen vorm te geven aan een ondernemend en dynamisch Sint- Niklaas in de 21ste eeuw. Enkel door samenwerking, innovatie en creativiteit kunnen we een sterk Sint-Niklaas neerzetten.

Het is te gemakkelijk en TE LAAT om te wachten en ons weg te steken achter mogelijke plannen van de provincie, regionale overheid, federale overheid of Europa. Ook op stedelijk vlak kunnen wij heel wat bewerkstelligen! Het is kwart na twaalf, we moeten er nu samen aan beginnen.

Dit manifest en UNIZO Sint-Niklaas roept dan ook het stadsbestuur op om gezamenlijk met het middenveld, werknemers, ondernemers een concreet en ambitieus stedelijk socio-economisch plan te schrijven. UNIZO Waas en Dender en de in de regio actieve lokale UNIZO – ondernemers- organisatie engageren zich op hun beurt tot een constructief overleg en een doeltreffende samenwerking met de lokale besturen in het belang van alle ondernemers en van de lokale economie.

Als een eerste stap ondertekenen wij dit manifest.

Door het ondertekenen van dit manifest willen we onszelf engageren en andere aanmoedigen om gezamenlijk projecten rond innovatie, ondernemen en werkgelegenheid binnen Sint-Niklaas te ondersteunen. Het doel is mensen goesting te laten krijgen om in Sint-Niklaas te ondernemen. Uiteindelijk wordt de stad en elke inwoner hier beter van.