›› Home ›› Nieuws

Nieuws

Opnieuw gezinstarief op komst voor De Ster
26 januari 2022 - Enkele weken geleden werden we als stad plots geconfronteerd met de afschaffing van het gezinsabonnement voor Recreatiedomein De Ster. De provincie komt daar nu gelukkig op terug! Lees meer...


Gemeenteraad januari 2022: wat werd er beslist?
21 januari 2022 - Maandelijks breng ik verslag uit van wat er werd beslist op de raad. Deze maand: winkelparkeerplaatsen rondom de nieuwe Grote Markt, startschot voor een nieuwe cultuursite en invulling van de huidige ziekenhuissite.  Lees meer...


Herinneringsbrief op komst voor vernieuwen rijbewijs
10 januari 2022 - Sinds 2013 krijgt iedereen die een nieuw rijbewijs aanvraagt, een digitaal rijbewijs in bankkaartmodel model. Dat vervalt na 10 jaar en als burger krijg je geen herinneringsbrief om je rijbewijs te vernieuwen. Daar komt nu gelukkig verandering in. Lees meer...


Stad niet akkoord met nieuwe tarieven De Ster
8 januari 2022 - Het provinciebestuur schafte eind vorig jaar het gezinsabonnement voor Recreatiedomein De Ster af en keurde nieuwe, duurdere tarieven goed. Vanuit de stad en vanuit onze fractie gaan we hier niet met akkoord.  Lees meer...


Meerderheid bijt van zich af: reactie op de kritiek op het mobiliteitsbeleid
7 januari 2022 - De drie meerderheidspartijen Open Vld, N-VA en Groen reageren in een gezamenlijk bericht op de foutieve en ongefundeerde kritiek vanuit de oppositie op het mobiliteitsbeleid en de geplande heraanleg van de Grote Markt.  Lees meer...


Belastingverlaging goedgekeurd

Belastingverlaging goedgekeurd
21 december 2021 - De gemeenteraad keurde de verlaging van de opcentiemen op de aanvullende personenbelasting goed. Met 8,5% heft Sint-Niklaas momenteel één van de hoogste tarieven. Deze meerderheid besliste om de opcentiemen met 1% te verlagen naar 7,5%. Voor een gemiddeld gezin betekent dit een jaarlijkse belastingverlaging van 163 euro. De aanpassing gaat in vanaf 2022 en zal dus voor het eerst zichtbaar zijn op de belastingsaangifte in 2023 over het aanslagjaar 2022. Ondanks de financieel uitdagende omstandigheden en de zware investeringen die deze meerderheid doet, houdt ze toch ook vast aan deze belastingverlaging. Als liberalen zijn we hier dan ook bijzonder trots op! 


Sint-Niklaas ontvangt 1,6 miljoen euro uit Vlaams compensatiefonds
9 december 2021 - Door een herberekening van de nettarieven zal Fluvius een pak minder dividenden uitkeren aan de gemeenten. Ook op de Sint-Niklase financiën heeft dit impact. De grootste verliezen worden opgevangen door het Vlaams compensatiefonds. Sint-Niklaas ontvangt 1,6 miljoen euro uit dat fonds van Minister Bart Somers (Open Vld), blijkt uit cijfers die gemeenteraadslid Karel Noppe (Open Vld) opvroeg.  Lees meer...


Gemeenteraad november 2021: wat werd er beslist?
27 november 2021 - Op de gemeenteraad van november werden weer een heleboel belangrijke beslissingen goedgekeurd. Zo werden de plannen voor de heraanleg van Zwaanaarde (Sinaai) en Industriepark-Wast goedgekeurd, zijn we opnieuw een stap dichter bij een nieuwe bibliotheek en ziekenhuis, kreeg het nieuwe park in Nieuwkerken officieel de naam 'Menapiërspark' en keurden we samenwerkingsovereenkomsten met verschillende welzijnspartners goed. Lees meer...


Ook in vaccinatiecentrum Sint-Niklaas extra eerste prikken gezet
13 november 2021 - Vanaf 1 november werd in Vlaanderen de coronapas uitgebreid naar de horeca en fitness. Dit leidde tot een toename van het aantal personen dat zich toch nog wou laten vaccineren. Ook in het vaccinatiecentrum van Sint-Niklaas was er sprake van een toeloop. De afgelopen week werden 335 nieuwe eerste prikken gezet en er staan nog een veelvoud daarvan ingepland, blijkt uit cijfers die gemeenteraadslid Karel Noppe opvroeg Lees meer...


Verledding openbare verlichting
6 juli 2021 - Vorig jaar heeft de stad haar openbare verlichting overgedragen aan Fluvius. Tegen 2030 zal Fluvius alle openbare verlichting in onze stad verledden. Op dit moment behalen we in Sint-Niklaas een verleddingsgraad van 22,88%.  Lees meer...


<<  1   2   3   4   5   10   25   26     >>