›› Home ›› Nieuws

Jongeren digitaal mee

18 januari 2023

De snelle en voortdurende digitale evolutie vormt een uitdaging. Niet enkel voor ouderen, ook jongeren zijn niet altijd mee. In de zomer van 2022 vroeg ik daarom aan het stadsbestuur om een digipunt specifiek voor jongeren op te richten en begeleiding op maat te voorzien. Tijdens de commissie welzijn vorige week bevestigde de stad dat het een aanbod voor jongeren uitwerkt. Een belangrijke stap vooruit.  

Ervoor zorgen dat iedereen digitaal mee is, het is een prioriteit voor dit stadsbestuur. Zo zijn er de digipunten waar inwoners met al hun digitale vragen terecht kunnen (bv. inloggen op overheidswebsites, leren werken met it’s me, online bankieren, …), er worden digicafés georganiseerd, men kan aan huis digitale ondersteuning krijgen via digicheques, enz. Het aanbod richt zich echter enkel op +18-jarigen, en vooral oudere inwoners doen er beroep op.  

Aanbod voor jongeren

Nochtans zijn de noden ook bij jongeren groot. Er is nood aan het ontwikkelen van digitale basisvaardigheden zoals hulp bij het opzoeken van correcte informatie online, het gebruik van Smartschool of andere leerplatformen, ... Maar eveneens ondersteuning bij digitaal schoolwerk zoals het opmaken van een document of presentatie.

Om aan deze nood tegemoet te komen stelde ik voor om digipunten gericht op kinderen en jongeren in te richten op een laagdrempelige locatie (bv. het Overkophuis, een jeugdhuis). Een vraag waar het stadsbestuur en bevoegde schepen Heyrman graag op wilden ingaan maar waarvoor op dat moment geen middelen noch subsidiemogelijkheden waren.

Vlaamse steun

Op de commissie welzijn lichtte het stadsbestuur de verschillende nieuwe initiatieven in het kader van het plan iedereen digitaal mee toe. Via verschillende Vlaamse en federale subsidielijnen kan het aanbod en de ondersteuning uitgebreid worden.

Eén aspect daarvan is de actie ‘verder digitaal’ waarbij o.a. ingezet wordt op het creëren van een digipunt voor jongeren in het Overkophuis, het aanbieden van digiworkshops voor -18 jarigen, het toegang verlenen tot de uitleendienst voor -18 jarigen, enz. De stad gaat dus in op mijn voorstel en maakt hier de komende maanden werk van. Een belangrijke stap vooruit!

“Het aanbod dat voor jongeren uitgewerkt wordt is welkom en nodig. Het zal jongeren de nodige ondersteuning bieden. Ze kunnen er met al hun digitale vragen terecht en leren er vaardigheden die van pas komen in hun studies en latere loopbaan. Een stap vooruit dus!”
Karel Noppe (fractieleider Open Vld)

Het aanbod wordt gerealiseerd met de steun van Vlaams minister van Binnenlands bestuur en Gelijke kansen Bart Somers (Open Vld) die de stad Sint-Niklaas 400.000 EUR ondersteuning geeft om deze acties te realiseren (periode 1/11/22-31/12/24). De Vlaamse middelen kaderen binnen het actieplan ‘Iedereen digitaal’, dat onderdeel is van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Het doel van Iedereen digitaal is dat ieder lokaal bestuur tegen 2024 een eigen lokale digitale-inclusiewerking heeft.