›› Home ›› Nieuws

Verslag gemeenteraad augustus 2023

26 augustus 2023

Wat werd er beslist op de gemeenteraad van augustus? Het Puitvoetbos bereidt uit met 5 voetbalvelden, vooruitgang in het zwembaddossier en er werd gedebatteerd over de veiligheidsproblemen deze zomer

 • Het Puitvoetbos wordt binnenkort nog groter. De gemeenteraad keurde de aankoop van 3,15 ha (ofwel 5 voetbalvelden) goed. De gronden grenzen aan het bestaande Puitvoetbos en zullen bebost worden.
   
 • De gemeenteraad keurde de aankoop van de horecazaak in de Watermolendreef goed. Hiermee heeft de stad alle gronden in eigendom om het nieuwe zwembad en het sportkringpark te realiseren. Met de buurt werden ook afspraken gemaakt om mogelijke hinder te beperken. De bouw van het zwembad kan nu hopelijk snel starten.
   
 • Op 16 juli vond een gevecht en steekincident plaats tussen 2 rivaliserende groepen uit het asielcentrum. Als partij veroordelen we met klem deze feiten. Voor dergelijk geweld is geen plaats in onze stad. De stad heeft contact opgenomen met de bevoegde staatssecretaris voor asiel en migratie om oplossingen te zoeken.
  • We vragen de federale regering om extra steun en middelen voor de opvang en begeleiding van de bewoners in de asielcentra
  • Groepen waartussen spanningen zijn moeten uit elkaar gehouden worden en bij voorkeur niet in hetzelfde centrum gehuisvest worden
  • Het afbouwen van de capaciteit in het centrum op de Westakkers.
  • Onze fractie dringt nadrukkelijk aan op de voorbereiding van de sluiting van het asielcentrum op de Westakkers. Dit centrum werd in 2015 als een tijdelijk centrum geopend maar 8 jaar later is het nog steeds open en verdubbelde het aantal inwoners. Als centrumstad hebben we de taak en verantwoordelijkheid om ons deel te doen in de opvang van asielzoekers maar het is duidelijk dat we als stad veel meer dan ons deel doen waardoor de druk op onze voorzieningen en veiligheid toeneemt.