›› Home ›› Nieuws

Gemeenteraad juni 2022: wat werd er beslist?

24 juni 2022

Maandelijks breng ik verslag uit van wat er werd beslist op de raad. Deze maand: meerjarenplan bijgestuurd, convenanten met partners van de Vredefeesten en Stad van de Sint goedgekeurd, samenwerking met Tambacounda verlengd en verdere investeringen in ons politiekorps en hun commissariaat.

 • De stadsfinanciën zijn gezond. Ook de stad voelt de gevolgen van de oorlog, inflatie en sterk stijgende prijzen maar de realisatie van het meerjarenplan blijft gegarandeerd. Lees zeker mijn volledige tussenkomst na: https://bit.ly/3A0iJnR
   
 • Deze maand stelden de ombudsvrouw en de klantendienst hun jaarverslagen door. Inwoners vinden hun weg naar de stad en doen veel meldingen en suggesties aan de stad. Het aantal gegronde klachten is laag. Niettemin gaat het bestuur aan de slag met de aanbevelingen van de ombudsvrouw.
   
 • Voor de grote evenementen 'Vredefeesten 22' en 'Stad van de Sint' werkt de stad samen met verschillende partners. In convenanten leggen we de onderlinge afspraken vast met die partners en de steun die de stad hen zal bieden.
   
 • De stad heeft al jaren een stedenband en samenwerkingsovereenkomst met Tambacounda (Senegal). Deze overeenkomst wordt verlengd tot eind 2026, er zal de komende jaren gewerkt worden rond economische participatie van jongeren en vrouwen.
   
 • Met bijkomende aanwervingen versterken we ons korps. Daarnaast voorzien we budget voor een studie naar de uitbreiding van het commissariaat op de huidige site. De noden zijn er om meer ruimte voor opleidingen, meer kantoren en een ruimere meldkamer te voorzien. Wordt vervolgd.