›› Home ›› Nieuws

Gemeenteraad april 2022: wat werd er beslist?

29 april 2022

Maandelijks breng ik verslag uit van wat er werd beslist op de raad. Deze maand: een hele reeks aanwervingen bij onze Lokale Politie Sint-Niklaas, ondersteuning voor onze verenigingen en een eerste stap in de oprichting van een eengemaakte woonmaatschappij voor Sint-Niklaas en Temse.

 • De stad treedt toe tot OPF Prolocus, een organisatie van openbare lokale besturen, voor het opbouwen van de tweede pensioenpijler van de contractuele medewerkers van de stad.
   
 • Een heleboel aanwervingen voor onze lokale politie werden goedgekeurd. Elke laatste zaterdag van de maand organiseert de politie ook een infosessie. Interesse om te werken bij de politie van Sint-Niklaas, lees er hier meer over.
   
 • Vanaf 1/1/2023 wordt het landschap van de sociale woonmaatschappijen in Vlaanderen grondig gewijzigd. Sint-Niklaas en Temse richten zo 1 nieuwe maatschappij op die alles zal beheren. De eerste principes van die samenwerking werden goedgekeurd door beide gemeenteraden.
   
 • De stad kocht nog 11 panden aan in de Reinaertgalerij. Met deze bijkomende aankoop verstevigt de stad haar positie. Dit najaar worden de toekomstplannen voor de galerij voorgesteld.
   
 • De raad keurde een samenwerkingsovereenkomst met A.A. Sint-Niklaas (anonieme alcoholisten) en Keerpunt goed. Via deze weg steunen we de ondersteuning van mensen met een alcoholproblematiek.
   
 • De stad zet volop in op de ondersteuning van de lokale verenigingen. In deze raad werd o.a. een investeringssubsidie voor jeugdhuis De Galjaar en een renteloze lening voor de verbouwing van De Schakel goedgekeurd.