›› Home ›› Nieuws

Lachgas gebruik niet zonder gevaar

18 maart 2022

Het gebruik van lachgas door jongeren neemt steeds toe. Van het gebruik krijgt men een euforisch gevoel en raakt men in een roes. Op korte en lange termijn heeft het gebruik verregaande gevolgen, met zelfs het risico op zenuwaantasting en verlamming. Raadslid Karel Noppe (Open Vld) roept het stadsbestuur op om in overleg met het middenveld en onderwijs jongeren te sensibiliseren en actief te waarschuwen voor de gevolgen. 

Het gebruik van lachgas als drug en roesmiddel neemt zorgwekkende proporties aan. Vorig jaar vroeg ik de cijfers op bij de lokale politie waaruit bleek dat het aantal vaststellingen en inbeslagnames jaar na jaar toeneemt. Bij steeds meer verkeersongevallen speelt het gebruik van lachgas een rol. En bij controles door de politie worden al lang niet meer kleine (slagroom) capsules gevonden maar gaat het intussen om grote flessen en grote hoeveelheden lachgas.

De gevolgen van lachgasgebruik op korte en lange termijn zijn niet te onderschatten. Op korte termijn komt men in een roes en kan men evenwichtsproblemen ervaren alsook minder alert zijn. Ook loopt men het risico op brand- en vrieswonden aan lippen, luchtwegen en longen. Het langdurig of veelvuldig gebruik heeft verregaande gevolgen, met onder meer kans op zenuwaantasting en verlammingsverschijnselen. De getuigenis van Dounia, een 19-jarige vrouw en regelmatige gebruiker van lachgas, in het Journaal Laat op 26 januari 2022 was in dat opzicht zeer confronterend. Door haar problematisch gebruik lag ze al tweemaal in het ziekenhuis met verlammingsverschijnselen en heeft ze een lange revalidatie voor de boeg.

De verkoop van lachgas aan minderjarigen, zowel fysiek als online, is sinds het voorjaar van 2021, op initiatief van minister Van Quickenborne (Open Vld), verboden. De lokale politie van Sint-Niklaas besteedt heel veel aandacht aan het gebruik en verhandelen van lachgas op openbare plaatsen, wat via het politiereglement ook verboden is. In Oost-Vlaanderen zijn we zelfs een voortrekker in de aanpak en opvolging van lachgasgebruik.

Ook vanuit de stadsdiensten wordt er op verschillende fronten ingezet op de preventieve aanpak:

  • Er werd een preventiefolder opgemaakt (in samenwerking met de politie) over lachgas en de schadelijke effecten ervan. Deze folder zal verspreid worden onder handelaars die lachgas verkopen, in buurthuizen en op andere relevante plaatsen.
  • Voor de hulpverleners van het Welzijnshuis wordt een opleiding over het gebruik van lachgas voorbereid.
  • Men onderzoekt of het mogelijk is om gebruikers die betrapt worden een traject te laten aangaan met de dienst vroeg interventie van het CGG (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg) in plaats van het betalen van een gasboete. In Dendermonde past men deze werkwijze al toe.  

“Het is positief dat zowel de lokale politie als het stadsbestuur actief inzetten op de preventieve en repressieve aanpak van lachgas gebruik. Het (langdurig) gebruik van lachgas is helemaal niet onschuldig en we moeten dan ook doelgericht jongeren die ermee experimenteren waarschuwen voor de gevolgen. De verkoop aan minderjarigen werd reeds verboden bij wet maar toch kan men nog relatief gemakkelijk aan capsules geraken, o.a. uit Nederland, het is dan ook hoopvol dat de verkoop voor recreatief gebruik ook Nederland in de loop van 2022 verboden zal worden.” Karel Noppe – fractieleider en gemeenteraadslid Open Vld