›› Home ›› Nieuws

Jong VLD Sint-Niklaas verkiest nieuwe bestuursploeg

14 januari 2012

Jong Vld Sint-Niklaas zette het jaar in met de verkiezing van een nieuwe bestuursploeg voor de komende twee jaren. Stijn Eggermont geeft na 3 jaar het voorzitterschap door aan Karel Noppe. Karel is 25 jaar oud en afkomstig uit deelgemeente Sinaai. Naast een nieuwe voorzitter verkozen de leden ook een nieuwe ondervoorzitter (Xavier Bogaerts, 26 jaar) en een nieuwe penningmeester (Tiny Maes, 24 jaar). Als secretaris en politiek secretaris blijven respectievelijk Antonio De Geest en Emmanuel Koslowski op post. Stijn Eggermont, Glenn Maes en een pak nieuwe leden vervolledigen de bestuursploeg.

Naast de verkiezing van een nieuw bestuur stippelde de algemene vergadering ook de krijtlijnen uit van haar toekomstig beleid. De vernieuwde koers kent twee hoofdpijlers, nl. verder bouwen aan een liberale toekomstvisie voor onze stad en meer in contact komen met jongeren uit Sint-Niklaas, stelt Karel Noppe.

We zullen in de toekomst onze mening over actuele thema's alsook onze globale visie op de stad blijven vertalen in persberichten en politieke teksten. Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht willen we duidelijk vertellen waar wij als jonge liberalen voor staan en wat de inwoners van ons mogen verwachten. Ook de goede samenwerking met Open Vld Sint-Niklaas en de andere jongerenafdelingen uit de regio Dendermonde-Sint-Niklaas willen we verder zetten en waar mogelijk zelfs nog versterken. Jong Vld Sint-Niklaas heeft zich de afgelopen jaren dankzij de inspanningen van alle leden weer op de kaart kunnen zetten. Deze evolutie willen we dan ook doortrekken.

Daarnaast vinden we het zeer belangrijk om jongeren uit Sint-Niklaas op een ongedwongen wijze te leren kennen. Zo was Jong Vld Sint-Niklaas de afgelopen twee jaar reeds te vinden op de kerstmarkten van Sinaai en Belsele met een eigen stand. In de toekomst gaan we bekijken op welke andere wijzen we in contact kunnen komen met jongeren en hoe we hen opnieuw warm kunnen maken voor de politiek, en in het bijzonder Jong Vld. Het organiseren van één of meerdere evenementen vormt hierbij de leidraad. Xavier Bogaerts neemt als ondervoorzitter en activiteitenverantwoordelijke deze belangrijke en uitdagende taak op zich.

Jong Vld Sint-Niklaas heeft gekozen voor een vernieuwde bestuursploeg vol sterke en gemotiveerde jongeren. En hoewel de gestelde doelen ambitieus zijn, weten we dat we samen sterk staan. We zullen de komende twee jaren dan ook het beste van onszelf geven en Sint-Niklaas zal nog van ons horen, besluit voorzitter Karel Noppe.