›› Home ›› Nieuws

Meer inspraak voor kinderen en jongeren

7 februari 2011

Sint-Niklaas is écht een stad van kinderen en jongeren. Niet minder dan 20.000 leerlingen uit het basis en secundair onderwijs volgen iedere dag les in onze Wase hoofdstad. Daarnaast kent Sint-Niklaas ook vele actieve jeugdverenigingen die zowel in de kernstad als de deelgemeenten hun beste beentje voorzetten. Voor Jong VLD is het dan ook vanzelfsprekend dat de jeugd actief betrokken zou worden bij het stadsbeleid.

Of het nu gaat om de heraanleg van de Stationsstraat, de toekomst van recreatiedomein De Ster, het aanleggen van nieuwe fietspaden of het inplanten van een nieuw containerpark, Jong VLD Sint-Niklaas is van oordeel dat kinderen en jongeren nauwer betrokken moeten worden bij alle belangrijke beleidsbeslissingen die het stadsbestuur neemt.

Momenteel wordt de Sint-Niklase jeugd reeds betrokken bij het nemen van enkele beleidsbeslissingen. Zo kunnen kinderen en jongeren hun mening en wensen kenbaar maken bij de heraanleg van een buurtspeelpleintje of bij de opmaak van een nieuw jeugdbeleidsplan. Daarnaast vraag het stadsbestuur, de stedelijke jeugdraad ook om advies wanneer belangrijke jeugdbeslissingen te nemen zijn. Maar ook de jeugdraad zelf, schrijft op eigen initiatief adviezen die dikwijls ook over veel ruimere thema’s dan jeugdwerk alleen gaan. Iets wat zij in de toekomst ook zeker moeten blijven doen.

Al deze initiatieven moedigen wij bij Jong VLD sterk aan, maar voor ons volstaat dit echter niet. Daarom hebben wij drie concrete voorstellen:

I. De stedelijke jeugdraad zou vaker geconsulteerd en betrokken moeten worden. Niet enkel wanneer het gaat om jeugdbeleid is hun mening van tel. Ook omtrent onderwerpen zoals bv. mobiliteit, verkeer of milieu moet hen om advies durven gevraagd worden. Jong VLD pleit daarom heel bewust voor meer inspraak van de jeugdraad bij het nemen belangrijke beslissingen én voor aanwezigheid in andere adviesorganen of werkgroepen van de stad.

II. Ongeveer elke school heeft tegenwoordig een eigen leerlingenraad. Voor Jong VLD moeten leerlingen daar ook de kans krijgen om zich uit te spreken over belangrijke toekomstbeslissingen. Waarom zou het niet mogelijk zijn om eens een themaraad te houden over de toekomst van de Ster bijvoorbeeld. Volwassenen zouden verrast kunnen worden van de creatieve en doordachte antwoorden die kinderen en jongeren kunnen geven.

III. Tot slot is er ook het scholierenparlement. In dit parlement zetelen leerlingen van zo goed als alle Sint-Niklase scholen. Een heel jaar lang werken zij rond een bepaald thema. Volgens Jong VLD moet het stadsbestuur gebruik maken van de samenkomst van zoveel jongeren om belangrijke beslissingen aan hen voor advies voor te leggen. Waarom legt men hen bijvoorbeeld niet uit hoe de plannen voor de nieuwe stationsstraat eruit zien. Ook kinderen en jongeren maken bijna dagelijks gebruik van deze belangrijke straat en verbindingsas en hebben dus het recht om hun mening hierover kenbaar te maken.

De vernieuwende ideeën van de kinderen en jongeren uit onze stad kunnen volgens Jong VLD Sint-Niklaas een ongelofelijke meerwaarde bieden.

Wij pleiten er dan ook voor dat het stadsbestuur nog deze legislatuur de nodige maatregelen treft om de jeugd meer te betrekken en hen een echte stem in het publieke debat te geven.