›› Home ›› Nieuws

Studeerplekken blijven populair, extra plaatsen nodig!

21 november 2022

Tijdens de komende blokperiode zal de stad opnieuw studeerplekken voorzien. Voor studenten die thuis niet goed kunnen studeren of beter in groep studeren, is dit een welgekomen aanbod. Uit een schriftelijke vraag die ik stelde, blijkt dat de plaatsen in juni gegeerd waren, vooral bij hogeschool- en universiteitsstudenten. Ik roep de stad op om nog meer plaatsen te voorzien, om ook tijdens de 2de zitperiode een aanbod uit te werken en nachtplekken te zoeken.

Nog meer plekken nodig

Net zoals in juni zal de stad gedurende de komende blokperiode studeerplekken inrichten in de bibliotheek en het Overkophuis. En dat is nodig. Uit een schriftelijke vraag van raadslid Karel Noppe (Open Vld) blijkt dat studenten graag ingaan op het aanbod. Tijdens de blok in juni werden de 25 aangeboden plaatsen in de bibliotheek maximaal gebruikt. Het ging vooral over hogeschool- en universiteitsstudenten. Men kon er van dinsdag tot en met vrijdag terecht. In het Overkophuis werden telkens op maandag 12 plaatsen aangeboden. Hiervan waren er gemiddeld 7 in gebruik. Het ging voornamelijk over studenten uit het secundair onderwijs die na het afleggen van een examen op school nog enkele uren in het Overkophuis studeerden.

Het grote gebruik, vooral in de bibliotheek, toont aan dat er vraag is naar studeerplekken. Ik pleit daarom voor het inrichten van extra plaatsen. In de nieuwe vleugel van het stadhuis, die recent werd geopend, is ook een studiezaal (gelinkt aan het archief) ingericht. In deze studiezaal kan de stad nog enkele bijkomende studeerplaatsen inrichten. Het is een mooie aanvulling op het aanbod en met een fenomenaal zicht op de Grote Markt en het stadscentrum. Er moeten uiteraard ook nog plaatsen zijn voor bezoekers van het archief maar 5 à 10 plekken voor studenten moeten hier toch voorzien kunnen worden.

“Onze fractie is blij dat studenten de weg vinden naar de studeerplekken van de stad. De positieve bezettingscijfers tonen aan dat de vraag groot is. We pleiten ervoor om het aanbod uit te breiden met bijkomende plaatsen in de nieuwe vleugel van het stadhuis. Tijdens de 2de zitperiode moet er eveneens een ruimer aanbod voorzien worden in de bib. Nachtplekken ten slotte moeten studenten ook toelaten om tot ’s avonds laat of ’s nachts te studeren. In een studentenstad zoals Sint-Niklaas moeten we ook dat toch kunnen realiseren”
Karel Noppe, fractieleider Open Vld Sint-Niklaas

 

Aanbod 2de zitperiode

Tijdens de 2de zitperiode in augustus was er geen specifiek aanbod vanuit de stad. Studenten werden doorverwezen naar de permanente plaatsen in de bibliotheek en het aanbod van Studentplek. Ik roep de stad op om ook tijdens de 2de zitperiode een ruimer aanbod aan studeerplekken in te richten in de bibliotheek en hierover tijdig te communiceren. Er is zeker vraag naar.

Nachtplekken: de volgende stap

Op de commissie onderwijs van juni stelde ik voor om ook enkele plaatsen in een woonzorgcentrum in te richten. Het voordeel is dat studenten op zo’n locatie een nachtje door kunnen blokken. En bovendien biedt het opportuniteiten om bewoners en studenten met elkaar in contact te brengen. Het stadsbestuur geeft aan dat dit praktisch onhaalbaar is. Ik betreurt dit ten zeerste. In een studentenstad moeten we een nachtaanbod kunnen realiseren. In samenwerking met een woonzorgcentrum of een andere partner. Er is enkel een lokaal nodig waar een 5-tal studenten een hele avond en/of nacht kunnen blokken. Ik roept de stad dan ook op om hier verder werk van te maken.   

Studentplek: een volwaardige partner

Studentplek, een project georganiseerd door studenten zelf, bood in juni verschillende plaatsen aan. Gedurende de hele blokperiode bereikten ze 106 unieke studenten. Het ging voor driekwart om studenten uit het hoger onderwijs. Studentplek heeft de ambitie om het aantal locaties uit te bereiden. Hiervoor willen ze samenwerken met de stad. De stad gaf Studentplek een subsidie van 2.500 euro, en nam hen op in de stadscommunicatie.