›› Home ›› Nieuws

Veiligheid in het stadscentrum: extra maatregelen zijn nodig!

21 oktober 2022

De recente gevallen van geweld in de binnenstad en de negatieve beeldvorming die daarmee gepaard gaat, schetsen geen fraai beeld van onze stad.Onze fractie is bezorgd over deze evolutie, we veroordelen met klem de incidenten van de afgelopen periode en pleiten voor een kordate aanpak en opvolging. 

Alle feiten van geweld zijn onaanvaardbaar. Alle feiten van geweld zijn onaanvaardbaar en we moeten er als lokale overheid consequent tegen optreden.

Het handhaven van de veiligheid is één van de hoofdtaken, zo niet dé hooftaak van de overheid. Inwoners verwachten dat van ons en de overheid heeft daartoe ook bijzondere bevoegdheden gekregen.

De recente gevallen van geweld in de binnenstad en de negatieve beeldvorming die daarmee gepaard gaat, schetsen geen fraai beeld van onze stad. Maar laat ons de feiten ook in een correct daglicht zetten. Sint-Niklaas is niet het Chicago van de jaren 20 dat sommigen ervan maken. Het is nog steeds veilig wonen in onze stad. Onze politie vormt een modern en professioneel korps dat zich dag in dag uit met veel engagement inzet om die veiligheid te waarborgen.

Niettemin moeten de feiten van de afgelopen weken serieus genomen worden. Net zoals de signalen die ook wij als partij ontvangen over toenemende overlast en stijgende drugsdealing. Onze fractie is bezorgd over deze evolutie, we veroordelen met klem de incidenten van de afgelopen tijd en pleiten voor een kordate aanpak en opvolging.

Drugs en drugsgebruik blijft een groot probleem.Los van de persoonlijke en gezondheidsimpact op gebruikers zorgt drugsgebruik heel wat overlast en criminele feiten. Van kleine diefstallen om een verslaving te bekostigen, tot het dealen en de strijd tussen dealers onderling, van het opzetten van een cannabisplantage tot het rijden onder invloed. Drugs is een maatschappelijk probleem. Een probleem dat in alle lagen van de bevolking zit en wijdverspreid is. Dit is niet enkel een SN probleem. Maar het grootstedelijk karakter van onze stad maakt dat die problemen hier uiteraard groter zijn en een grotere impact hebben.

Ook feiten zoals afgelopen weekend waarbij een hele cinemazaal in rep en roer wordt gezet, zijn onaanvaardbaar. Criminele feiten zijn daar misschien niet direct gepleegd maar zo'n gedragingen stroken niet met onze waarden en laten een diepe indruk na op omstaanders. Het zijn gebeurtenissen die we al eerder zagen en mirakeloplossing hiertegen bestaat niet, maar we moeten er wel voldoende aandacht voor hebben.

Zowel in het zonaal veiligheidsplan als in het meerjarenplan van deze meerderheid staat het aanpakken van drugsdealen en druggerelateerde criminaliteit en overlast als één van de prioriteiten aangestipt. Ons korps zet hier volop op in en met resultaat, zoals bv. in de Stationsomgeving waar er een verhoogde aanwezigheid is wat ook resulteert in meer vaststellingen. Het probleem is daar zeker nog niet opgelost maar met gerichte acties wordt er wel werk van gemaakt en zien we stilaan verbeteringen. Dit is uiteraard een oefening op lange termijn.

Maar we moeten ook kort op de bal spelen. Onze fractie verwacht een duidelijk signaal vanuit de stad en politie en we hebben zelf ook enkele suggesties:

  • Op korte termijn zijn wij voorstander van een verhoogde aanwezigheid van de politie in het stadscentrum, voornamelijk tijdens het weekend en geconcentreerd op de omgeving van de markt en uitgangsbuurt.
  • De voorkeur gaat daarbij ook uit naar ploegen die zich te voet of met de fiets verplaatsen. De politie moet niet enkel zichtbaar maar ook aanspreekbaar zijn.
  • We pleiten daarbij ook voor een kordate aanpak van onruststokers die het verpesten voor alle anderen. En voor de duidelijkheid die anderen, die het goed voor hebben, maken gelukkig nog altijd de overgrote meerderheid uit.
  • De verhoogde aanwezigheid in het centrum mag overigens niet ten koste gaan van de aanwezigheid in de rest van de stad en deelgemeenten.
  • De politie zet heel terecht in op online communicatie richting de burgers. De sociale mediakanalen kennen heel wat volgers en succes. Er wordt regelmatig gerapporteerd over georganiseerde acties op vlak van verkeer. Onze suggestie is om dit ook voor acties in het kader van de aanpak van drugsdealing en overlast te doen. Uiteraard binnen het kader van wat wettelijk kan en mag gedeeld worden. We zijn ervan overtuigd dat dit belangrijk is. Het zal een beeld schetsen over de inzet van onze politie en toont dat we effectief deze fenomenen aanpakken. En hopelijk zal het ook voor een stuk ontradend werken. 

Onze fractie veroordeelt met klem de incidenten van de afgelopen weken en is bezorgd. We verwachten dan ook een kordaat optreden en antwoord vanuit stad en politie.