›› Home ›› Nieuws

Sint-Niklaas ontvangt 1,6 miljoen euro uit Vlaams compensatiefonds

9 december 2021

Door een herberekening van de nettarieven zal Fluvius een pak minder dividenden uitkeren aan de gemeenten. Ook op de Sint-Niklase financiën heeft dit impact. De grootste verliezen worden opgevangen door het Vlaams compensatiefonds. Sint-Niklaas ontvangt 1,6 miljoen euro uit dat fonds van Minister Bart Somers (Open Vld), blijkt uit cijfers die gemeenteraadslid Karel Noppe (Open Vld) opvroeg. 

De nieuwe tariefmethodologie van de VREG doet de energiedividenden voor de Vlaamse gemeenten de komende jaren fors dalen. De Vlaamse gemeenten zijn sinds enkele jaren de enige aandeelhouders van de distributienetbeheerders (DNB’s) voor gas en elektriciteit. Die DNB’s staan in voor de exploitatie, het onderhoud en de uitbreiding van het energienetwerk. Daarnaast worden ze door de centrale overheden ook belast met zogenaamde openbaredienstverplichtingen (ODV’s), zoals het leveren aan door commerciële leveranciers gedropte klanten of het toekennen van certificaten en energiepremies.

“Sint-Niklaas zal in de periode 2022-2026 maar liefst 2,5 miljoen euro dividenden minder ontvangen. Die dividenden waren voorzien in de meerjarenbegroting. Het verminderen ervan heeft dus een impact op de Sint-Niklase financiën en begroting. Vlaams Minister Somers richtte een Vlaams compensatiefonds van 145 miljoen euro op om de zwaarste schok bij de lokale besturen op te vangen. Sint-Niklaas zal uit dat fonds 1,6 miljoen euro ontvangen, gespreid over de komende jaren.
Karel Noppe – fractieleider Open Vld Sint-Niklaas

Navraag bij de schepen van financiën leert dat deze minderontvangsten geen invloed hebben op de geplande investeringen van het stadsbestuur. De aangepaste meerjarenplanning en begroting wordt eind deze maand voorgelegd aan de gemeenteraad.