›› Home ›› Nieuws

Stap dichter bij een nieuwe Grote Markt: ontwerpplannen voorgesteld

29 juni 2021

We zijn alweer een stap dichter bij een gezelligere, groene en functionele Grote Markt. Na een jaar overleg tussen de stad, de handelaars, horeca, marktkramers, eventorganisatoren, enz. werd er een ontwerpplan voorgesteld. Tijdens het inspraaktraject gaven maar liefst 1.300 inwoners hun opmerkingen en suggesties over het ontwerp. Ook die suggesties zijn meegenomen. Ontdek het plan of ga eens kijken in de infocontainer op de Grote Markt. 

Hierbij de krachtlijnen van het plan en het afgelegde traject (nieuwsbericht Stad Sint-Niklaas): 

Midden 2020 koos het stadsbestuur voor een ontwerpvisie, die de Grote Markt omvormt tot een aantrekkelijke, groene verblijfsruimte op mensenmaat. De aanstelling van de ontwerper liep volgens de procedure van de ‘open oproep’ van de Vlaamse Bouwmeester.

Tijdens de voorbije winter werd er een uitgebreide participatieronde opgezet over het conceptvoorstel. Zo’n 1.300 stadsgenoten bezorgden aandachtspunten en suggesties. Er vonden ook gerichte themagesprekken plaats met marktkramers, horeca, handelaars, organisatoren van evenementen, De Lijn en experts inzake toegankelijkheid.

Alle reacties en suggesties werden overgemaakt aan het ontwerpteam. Ze gingen er- mee aan de slag om echte ontwerpplannen uit te tekenen voor de nieuwe markt. Het resultaat wordt nu uitgebreid gepresenteerd aan de inwoners in een infopunt, vlakbij het stadhuis.

De plannen in vogelvlucht

     Principes

De nieuwe markt wordt een aangename verblijfsruimte. Het plein krijgt een hoge gebruikswaarde en wordt vrij van drempels en barrières. Rond de centrale open ruimte ligt een brede groene rand, met terrassen en waterpartijen. Het is het echte hart van de stad, een trefpunt waar altijd iets te beleven valt. De markt oogt aantrekkelijk en wordt maximaal geïntegreerd in het stedelijk weefsel. Voor het stadhuis ligt een fraaie spiegelvijver en vlakbij Het Woord komt een verzonken tuin, met toegang tot de ondergrondse fietsenstalling.

De voetgangers en fietsers worden de hoofdgebruikers maar de markt blijft ook bereikbaar voor wie met het openbaar vervoer of de wagen komt. Het is een ruimte voor de toekomst: het ontwerp zet maximaal in op de klimaatuitdagingen.

     Er is altijd iets te doen op de markt

Het grootste marktplein van het land blijft geschikt om grote evenementen te ontvangen. Voor een aantal evenementen tekenden de ontwerpers mogelijke opstellingsplannen uit.

De kramen van de donderdagse marktdag staan opgesteld op de verharde ondergrond volgens een logisch parcours, zonder lege ruimtes. Te midden komt er een veilige en gezellige groene ruimte waar ook extra activiteiten kunnen plaatvinden. De opstelling garandeert een maximale kruisbestuiving met de horeca.

De groene rand tussen de bomen, die grotendeels verkeersvrij zal zijn, wordt een gezellig gebied om te flaneren en sluit aan op de winkelwandellus.

Voor openluchtcinema, intieme concerten en tal van kleinere evenementen is er de verzonken ruimte. Een uitdaging voor elke creatieveling!

     Bereikbaarheid troef!

De focus op beleving en op de creatie van een plein op mensenmaat, plaatst de zachte weggebruikers als vanzelfsprekend centraal. Wandelen kan drempelloos en fietsen kan in alle richtingen op het nieuwe plein.

Bussen passen hun verkeersgedrag aan in de gedeelde ruimte. Doorgaand autoverkeer is niet mogelijk. Er komen twee autoluwe zones: vanaf het kruispunt met de Sint-Jozefstraat en vanaf het kruispunt met de Stationsstraat.

De fietsstalling in de ondergrondse parking, is te bereiken aan de verzonken tuin via een fietshelling, fietslift en trap met fietsgoot.

De bushaltes komen net buiten het marktplein, zodat ze niet meer als een barrière werken. De bussen halteren aan nieuwe bushaltes in de Parklaan (vlakbij het standbeeld Het Woord). Aan de noordkant blijven de bushaltes in de Hofstraat behouden en wordt de bushalte van de Plezanstraat dichter bij het Onze-Lieve-Vrouwplein gelegd.

De ondergrondse parking wordt bereikbaarder, doordat er enkel bestemmingsverkeer en bussen naar de Grote Markt rijden.

In de Hofstraat komen nieuwe parkeerplaatsen, op de plaats van de busbaan. Door het sterk verminderde verkeer is het niet meer nodig om hier een afzonderlijke busbaan te hebben.

     Elkaar ontmoeten

De Grote Markt wordt dé ontmoetingsplek van de stad. De terrassen krijgen meer ruimte, doordat de rijweg met busbaan, rijbaan en fietspad naar één centrale rijloper gaat.

Zitelementen aan de rand van het plein nodigen uit om een praatje te slaan, uit te rusten en te genieten. Picknicken? Zonnen? Een pleinspel met de jeugdbeweging? Het kan allemaal!

     Het oog wil ook wat

De beelden van Kunst in de Stad werden maximaal geïntegreerd in het ontwerp voor de nieuwe markt. ‘Sinterklaas’ en ‘Het Woord’ blijven staan waar ze staan.

Ter hoogte van de mooiste gevels rondom de Grote Markt wordt de bomenrand onderbroken, zodat ze van overal goed zichtbaar zijn.

In de verzonken tuin voorzien we een nieuwe luifel van ereburger en bloemenkunstenaar Daniël Ost.

     Een duurzaam plein

Door de grote stenen vlakte is de Grote Markt één van de warmste plaatsen in de stad. We ontharden het centrale plein grotendeels en voorzien veel water en schaduw om verkoeling te brengen.

We vangen het hemelwater op en gebruiken dat, via een ondergrondse opslagcontainer, voor de meer dan 130 bomen. Dit water gebruiken we ook voor de spiegelvijver voor het stadhuis en voor enkele ingebouwde fonteinen.

Via de waterpartijen in de rand, met waterplanten erin, wordt het regenwater gezuiverd, zodat het heerlijk helder is in de pootjebaadvijver ter hoogte van de Cipierage.

We zorgen voor een maximaal hergebruik van de materialen van het oude plein, onder andere de 10.000 m² kleiklinkers.

De soorten voor de bomenrand, vaste planten en waterplanten kiezen we op hun klimaatrobuustheid en biodiversiteit

Info en beleving

Het infopunt geeft een impressie van hoe de Grote Markt er binnen enkele jaren zal uitzien. Aan de hand van een groot overzichtsplan, animatiebeelden, video’s en korte teksten worden bezoekers wegwijs gemaakt in de ontwerpplannen.

De inbedding van het infopunt laat bezoekers al een stukje proeven van het nieuwe marktgevoel. Ze kunnen er alvast een selfie maken op de nieuwe Grote Markt.

Aan het infopunt is ook een zoekwedstrijd gekoppeld. Tien winnaars krijgen elk een Kad-Oh-bon van 50 EUR.

Tot slot nodigt het stadsbestuur de inwoners ook uit om aandachtspunten mee te geven bij de uitvoering van het ontwerp. Dat kan nog tot eind augustus online via www.sint-niklaas.be/grotemarkt of op papier, gericht aan: Stadsbestuur, team beleidsondersteuning, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas.

Verdere stappen

In de loop van de herfst is het definitief ontwerp klaar. Intussen loopt de administratieve en technische voorbereiding van het project. De voorbereidende nutswerken zijn gepland voor het najaar 2022. De eigenlijke heraanleg vindt plaats in 2023-2024.

Alle info

Op de projectpagina www.sint-niklaas.be/grotemarkt staat onder meer een uitgebreide toelichting bij de ontwerpplannen, het formulier voor de zoekwedstrijd en een online formulier voor het doorgeven van aandachtspunten bij de uitvoering van de plannen.