›› Home ›› Nieuws

Gemeenteraad juni 2021: wat werd er beslist?

26 juni 2021

Op de laatste vergadering voor de zomervakantie werden weer het wat kleinere en grotere dossiers goedgekeurd. Zo krijgen harmonie De Kunstvrienden en Scouts Kriko M een renteloze lening van de stad, kocht de stad twee gronden aan voor de realisatie van een bos in de noordelijke stadsrand en gaan we op zoek naar een leverancier voor het archief in de nieuwe stadhuisvleugel. 

👉 Zowel Harmonie De Kunstvrienden (90.000 euro) als Scouts Kriko M (50.000 euro) krijgen een renteloze lening van de stad. De harmonie koopt haar lokalen aan en de scouts gebruikt het geld voor de renovatie van hun lokalen.

👉 Met de aankoop van twee gronden (1,38 ha) zet de stad een volgende stap in de realisatie van een bos in de noordelijke stadsrand. Het bos dat ten noorden van de Dillaartwijk komt, wordt op termijn 10 ha groot. De aangekochte gronden worden nog tot 2027 door landbouwers gebruikt. Daarna kan het aanplanten starten.

👉 De raad keurde een subsidiereglement goed voor muziekmaatschappijen. Hiermee krijgen de lokale harmonieën en fanfares de nodige financiële ondersteuning om hun werking verder te zetten.

👉 De stad gaat op zoek naar een ontwerper voor het park dat rondom het nieuwe zwembad op Puyenbeke zal komen. Het park krijgt de naam 'Sportkringpark', verwijzend naar de Sint-Niklase voetbalgeschiedenis.

👉 De bouw van de nieuwe stadhuisvleugel gaat goed vooruit. In de vleugel krijgt ook het volledige stadsarchief een plaats. De gemeenteraad keurde deze avond de opdracht goed om op zoek te gaan naar een leverancier hiervoor.

In juli gaat er geen gemeenteraad door, de volgende zitting vindt plaats op 27 augustus 2021.