›› Home ›› Nieuws

Peter of meter worden van het groen in je buurt

3 juni 2021

Inwoners met groene vingers die de touwtjes zelf in handen nemen en het groen in hun buurt helpen beheren en onderhouden. In Brugge kan het sinds begin 2020. Gemeenteraadslid Karel Noppe stelde het stadsbestuur voor om ook in Sint-Niklaas een project op te starten. De stad is het voorstel genegen.  

Sinds begin 2020 kunnen Bruggelingen helpen met het groenonderhoud. Ze krijgen de kans om peter of meter te worden van een straattuin of perkje groen in hun eigen buurt of straat. Burgers dragen op die manier bij tot het beheer en onderhoud van het publieke groen. En inwoners zonder een eigen tuin krijgen de kans om zich over een stukje groen te ontfermen. In Brugge gaat men nog verder. Peters en meters mogen maximaal 20% van het stukje groen voor eigen gebruik inzetten. Zo kunnen ze er bv. hun eigen groenten telen op openbaar domein. Een laagdrempelige manier om aan kleinschalige stadslandbouw te doen. Uiteraard vallen de grote stukken groen of specifieke groenperken die een bijzondere behandeling en opvolging nodig hebben buiten de scope van het peter-/meterschap.

“Ik ben blij dat het stadsbestuur mijn enthousiasme deelt over dit project. Inwoners met groene vingers of hobby tuinders zonder eigen tuin willen met veel enthousiasme en passie hun steentje bijdragen bij het groenonderhoud in onze stad. Mits goede afspraken en duidelijke verantwoordelijkheden is dit een win-win voor iedereen. Ik hoop dat we snel een proefproject kunnen opstarten en volg dit verder van nabij op.” Karel Noppe – Fractieleider en Gemeenteraadslid Open Vld

Het stadsbestuur reageert positief op mijn voorstel. Daarbij denken ze niet alleen aan particulieren/bewoners, maar mogelijk ook aan horecazaken, bloemenwinkels, ... die het stuk(je) groen aan hun handelszaak mee willen onderhouden/beheren en hiermee wat aandacht kunnen trekken. En als in bepaalde straten of wijken verschillende groenzones onderhouden worden door meerdere bewoners, kan zelfs nagedacht worden om aan deze groep ook werkmateriaal ter beschikking te stellen. Wat dan op zich ook weer kan kaderen in gebieds- en wijkgericht werken. De stad zal alvast contact opnemen met de collega’s van Brugge om naar hun ervaring met dit project te luisteren.