›› Home ›› Nieuws

Verslag gemeenteraad april 2021

25 april 2021

Op de gemeenteraad van april werden volgende dossiers goedgekeurd: de terrasbelasting voor alle horecazaken wordt in 2021 kwijtgescholden, het subsidiereglement ter ondersteuning van coronaveilige evenementen wordt verlegend in looptijd, het ruimtelijke uitvoeringsplan van het H. Heympanplein werd goedgekeurd, we voorzie ondersteuning voor het (semi-) professionele kunstenveld en drie vacatures bij de lokale politie van Sint-Niklaas werden opengesteld. 

De vierde vrijdag van de maand is het steevast gemeenteraad in Sint-Niklaas. Wat werd er beslist?

 • De terrasbelasting voor heel 2021 wordt kwijtgescholden, goed voor 60.000 euro die niet geïnd zal worden. Samen met de gratis uitbreiding van hun terrassen ondersteunen we hiermee onze lokale horeca!
   
 • Wie in deze tijden een coronaveilige publieksactiviteit/evenement organiseert, kan daarvoor financiële ondersteuning krijgen van de stad. Dat reglement liep tot en met juni 2021. Aangezien er deze zomer nog veiligheidsmaatregelen zullen gelden wordt het reglement verlengd tot en met september. Een goede zaak!
   
 • Het ruimtelijk uitvoeringsplan voor het Hendrik Heymanplein werd voorlopig vastgesteld. Dit plan legt in grote lijnen vast wat, waar kan komen op het plein. Hiermee zorgen we ervoor dat de bib een nieuwe plaats krijgt en het plein een groenere invulling. De concrete plannen voor de nieuwe bib en het plein zelf worden de komende maanden en jaren verder opgemaakt.
   
 • Jaarlijks voorziet de stad een budget van 40.000 euro voor de ondersteuning van het (semi-) professionele kunstenveld. De raad keurde een kader goed op basis waarvan de jury dit budget over de verschillende organisaties/verenigingen uit het (semi-) professionele kunstenveld zal verdelen.
   
 • Drie vacatures bij de politie werden opengesteld, de politie gaat op zoek naar een inspecteur bij de bestuurlijke handhaving, één bij de verkeerspolitie en één bij de interventieteams.