›› Home ›› Nieuws

Lachgas gebruik blijft problematisch

15 april 2021

Het gebruik van lachgas vormt al enkele jaren een steeds groter wordend probleem in Sint-Niklaas. Bij controles treft de politie regelmatig capsules lachgas aan. De federale overheid keurde in februari een verbod op de verkoop van lachgas aan minderjarigen goed. Een belangrijke stap, en geen moment te vroeg! Tijdens de eerste 3 maanden van dit jaar stelde de politie van Sint-Niklaas al 21 dossier rond lachgas op, blijkt uit een vraag van gemeenteraadslid Karel Noppe.  

Capsules lachgas worden gebruikt om in een roes te geraken. Het gaat daarbij om zowel kleine huishoudelijke capsules zoals bv. slagroompatronen als grotere flessen van 1 liter en meer. Dat de problematiek stelselmatig toeneemt blijkt uit de vastgestelde feiten de afgelopen jaren. Zo was er tijdens de zomer van 2019 sprake van een ware plaag in recreatiedomein De Ster waar men tot 300 lege capsules per dag vond. Het probleem wordt er niet minder groot op. Uit een schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Karel Noppe blijkt dat de politie van Sint-Niklaas in 2020 55 dossiers rond lachgas opgesteld heeft, tijdens de eerste drie maanden van 2021 zit men zelfs al aan 21 dossiers!

De politie besteedt heel veel aandacht aan het gebruik en verhandelen van lachgas op openbare plaatsen. Ze hebben een goed uitgewerkt proces met werkinstructie dat goed gekend is bij de medewerkers. De lokale politie Sint-Niklaas was in Oost-Vlaanderen een voortrekker om lachgas aan te pakken en gaf er reeds een presentatie over bij de Federale Politie in het raam van de aanpak bestuurlijke handhaving. Ook het stadsbestuur nam reeds maatregelen door het oneigenlijk bezit en het verhandelen van lachgas strafbaar te maken met een gas-boete. Wanneer de politie bij controle lachgas aantreft wordt dit ook in beslag genomen.

In de strijd tegen het oneigenlijk gebruik van lachgas gaat de federale overheid nu nog een stap verder. Op 23 februari 2021 verscheen in het Belgisch Staatsblad een wetswijziging van minister Vandenbroucke (volksgezonheid) en Van Quickenborne (justitie) die de verkoop van metalen patronen met distikstofmonoxide (lachgas) ten behoeve van spuitbusvullingen voor huishoudelijk gebruik aan minderjarigen verbiedt. Dit verbod is eveneens van toepassing op de online verkoop van dergelijke ampules. De webpagina’s die lachgas te koop aanbieden zullen duidelijk moeten vermelden dat de verkoop ervan verboden is voor minderjarigen. Dit verbod ging in werking vanaf 5 maart 2021 (10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Lokaal werd dit verbod besproken op het handelaarsoverleg en maakte de stad er ook een nieuwsbericht over op de website Ondernemen in Sint-Niklaas.