›› Home ›› Nieuws

Verslag gemeenteraad februari 2021

28 februari 2021

Op de gemeenteraad van februari werden verschillende belangrijke beslissingen genomen in het kader van de realisatie van het nieuwe zwembad 'De Watermolen' en het sportpark op de site Puyenbeke. Daarnaast gaan we op zoek naar een partner die de komende 12 jaren het parkeermanagement en controle op zich zal nemen en een parkeergebouw bouwt op Zwijgershoek. Tot slot sloten we een convenant af met de organisatoren van het carnaval in Belsele, de Orde der Muilentrekkers! 

De gemeenteraad keurde belangrijke beslissingen goed over het nieuwe zwembad De Watermolen en sport- en recreatiepark Puyenbeke/Sportkringpark:

 • Een duidelijke ruimtelijke visie voor de site met ruimte voor multi sportvelden, veel groen, een speelbos, het open leggen van de Molenbeek en veel trage wandel- en fietsverbindingen. Vooraan de site komt een plein met ruimte voor ontmoeten, fietsparkings en een bushalte.
   
 • Een gunstige mobiliteitsstudie waarbij er milderende en sturende maatregelen worden genomen voor de buurt. De parking van het zwembad zal ook gratis ter beschikking staan van de buurt.
   
 • We lanceerden ook het bestek voor het nieuwe zwembad. We vragen van de zwembadbouwer een bad met Olympische afmetingen (50x25m), een doelgroepenbad, een recreatiebad van 900 m2, een parking van 300 plaatsen, enz.

Het project van het nieuwe zwembad zit met deze beslissingen mooi op schema, opening is voorzien zomer 2024!

Daarnaast keurden we de gunningsleidraad goed voor het aanstellen van een private partner die de komende 12 jaar het parkeermanagement in onze stad voor zijn rekening zal nemen, dit omvat: 

 • het inrichten en openhouden van de parkeerwinkel;
 • de controle op het betalend straatparkeren;
 • het uitbouwen van een parkeergeleidingssysteem om auto's naar de verschillende parkings te leiden, ook de ontwikkeling van een app is hierbij voorzien
 • het bouwen van een duurzaam en groen parkeergebouw op Zwijgershoek. Hierdoor komt er veel ruimte vrij op Zwijgershoek zodat we deze kunnen ontharden en groen aanleggen, we de museumtuin kunnen uitbreiden en een waardige ingang voor onze stedelijke museumsite kunnen aanleggen. 

Tot slot keurden we ook een convenant goed met de Belseelse organisator van het carnaval de Orde der Muilentrekkers. Zij staan al jaren in voor de goede organisatie van het carnaval in Belsele. Met deze overeenkomst geven we hen meer financiële middelen en ook meer verantwoordelijkheid. Vanaf nu zal de Orde zorgen voor de beoordeling van de verschillende deelnemende verenigingen en hen een subsidie toekennen.