›› Home ›› Nieuws

Gevleugelde zebrapaden

19 februari 2021

Gevleugelde zebrapaden, waarvan de strepen een stuk langer zijn tegen de rijrichting in, zijn veiliger en maken een verschil in het aantal ongevallen, blijkt uit onderzoek. Sint-Niklaas heeft momenteel al enkele gevleugelde zebrapaden op de stadscorridor (Hofstraat, Parklaan). In de nabije toekomst komen daar nog locaties bij, blijkt uit navraag van gemeenteraadslid Karel Noppe.

Het voordeel van gevleugelde zebrapaden

Gevleugelde zebrapaden worden al vaak toegepast in schoolomgevingen en op wegen met een maximum snelheid van 30km/u. Dit blijkt zeer efficiënt. Een gebrekkige zichtbaarheid is immers één van de grootste risicofactoren. Zo hebben alle vrachtwagens met een ‘dodehoek’ te maken waardoor schoolomgevingen extra veel risico inhouden. Gemiddeld zouden er jaarlijks ruim 50 dodehoekongevallen gebeuren waarbij fietsers of voetgangers in aanraking komen met een vrachtwagen. Door een gevleugeld zebrapad moet het aankomend verkeer vroeger stoppen en krijgt de chauffeur sneller een duidelijk overzicht op de oversteekplaats. Het verhoogt dus de zichtbaarheid en dat is een pak veiliger. Wanneer bijvoorbeeld schoolkinderen aansluiten bij een groep die al aan het oversteken is op een zebrapad, kan dit door de dodehoek aan de voorkant van de vrachtwagen gevaarlijk worden.

Uitbreiding naar zone 50

Op basis van proefprojecten van VIAS, het Kenniscentrum voor verkeersveiligheid, is er ook een daling van ernstige conflicten, bij het aanleggen van dergelijke zebrapaden op 2x2-wegen met een snelheidslimiet van 50km/u. Uit studies blijkt dat voertuigen, na aanleg van een gevleugelde oversteekplaats, gemiddeld iets meer dan 3 meter vroeger stoppen en ook sneller voorrang verlenen. Het is dus veiliger voor de zwakke weggebruiker om daar over te steken.

Gevleugelde zebrapaden in Sint-Niklaas

Momenteel liggen er in onze stad al enkele gevleugelde zebrapaden op de stadscorridor. Het gaat om de zebrapaden in de Hofstraat en Parklaan. Gemeenteraadslid Karel Noppe vroeg de bevoegde schepen of het stadsbestuur het werken met gevleugelde zebrapaden steunt en bereid is om bijkomende gevleugelde zebrapaden aan te leggen in zones 30 en zones 50.

Uit het antwoord van de stad blijkt dat er in de (nabije) toekomst gevleugelde zebrapaden worden aangelegd in de Hoge Boktstraat en in de Lepelhoekstraat ter hoogte van de Tortelduifstraat waar dagelijks veel scholieren oversteken. In deze straten geldt een snelheidsbeperking van 50km/u.

Ook bij de (her)inrichting van schoolomgevingen of andere belangrijke oversteekplaatsen voor voetgangers, en zeker op wegen waar veel zwaar vervoer zit, zal deze maatregel overwogen worden. Bij de komst van de LAB-school in de Kleibeekstraat kan ook daar een gevleugeld zebrapad aangelegd worden.

Karel Noppe: Gevleugelde zebrapaden verhogen de verkeersveiligheid in schoolomgevingen en op belangrijke oversteekplaatsen. Het is een kleine maar doeltreffende maatregel die het aantal ongevallen op oversteekplaatsen doet dalen. Het maakt oversteekplaatsen een pak overzichtelijker. Ik ben dan ook blij dat het stadsbestuur dit ook zo ziet en in de (nabije) toekomst bijkomende gevleugelde oversteekplaatsen zal inrichten.