›› Home ›› Nieuws

Verslag gemeenteraad september 2020

28 september 2020

Voor de eerste keer sinds februari opnieuw een fysieke raad samen met alle collega’s. Om voldoende ruimte te hebben en afstand te kunnen houden, trokken we daarvoor richting het auditorium van Odisee! Bedankt Odisee Campus Sint-Niklaas voor de goede ontvangst! Op de agenda stonden onder meer volgende punten: 

 • We keurden de politieverordening goed die de doorgang van de Ronde van Vlaanderen op 18/10 regelt. Iedereen is uiteraard welkom om naar de doortocht te kijken maar wees voorzichtig, hou afstand en draag een mondmasker! De gouverneur verplichtte het dragen van een mondmasker langsheen het volledige parcours!
   
 • We keurden de overheidsopdracht goed om nieuwe dienstvoertuigen voor de politie aan te kopen. Een veilige stad blijft voor ons belangrijk en daarbij hoort ook een degelijke en deftige uitrusting voor onze politiemensen.
   
 • We sloten een samenwerkingsovereenkomst met de vzw bedrijvenparken Sint-Niklaas met als doel innovatief en duurzaam ondernemen te stimuleren.
   
 • Ook deze maand stonden er drie samenwerkingsovereenkomsten met sociale en welzijnsorganisatie op de agenda. De samenwerking met vzw Inter, Jeugddienst Appelsien en Leerpunt Waas en Dender werden verlengd.
   
 • Daarnaast waren er ook interessante debatten over de veiligheid in het park, de Sintperiode in onze stad en bevestigde een ruime meerderheid in de raad het engagement om Sint-Niklaas verder te gaan bebossen!