›› Home ›› Nieuws

Verslag gemeenteraad augustus 2020

28 augustus 2020

Na het zomerverlof in juli kwam eind augustus de gemeenteraad opnieuw samen. Er werden meteen heel wat belangrijke punten geagendeerd en goedgekeurd. Ik geef u graag een overzicht van de genomen beslissingen. 

 • De gemeenteraad bekrachtigde de corona maatregelen (o.a. mondmaskerplicht) die afgelopen zomer werden ingevoerd. Het aantal COVID gevallen is de afgelopen week gelukkig opnieuw gedaald maar waakzaamheid blijft nodig!
   
 • Vanuit het Vlaams noodfonds kreeg Sint-Niklaas 1,3 miljoen euro om de lokale verenigingen te steunen.

  We geven een serieuze financiële impuls aan alle sport, cultuur, jeugd en welzijnsverenigingen door hun basissubsidie te verdubbelen.

  We keurden een nieuw subsidiereglement goed waarbij organisatoren van lokale evenementen in deze corona tijden extra financiële ondersteuning krijgen! Ze moeten immers meer kosten maken en door de beperkingen kunnen ze minder deelnemers toelaten.
   
 • We gaven een principieel akkoord dat agenten van de Lokale Politie Sint-Niklaas een bodycam mogen gebruiken tijdens interventies. Dit moet enerzijds een ontradend en kalmerend effect hebben op diegene die gefilmd worden. Het laat ook toe om interventies te herbekijken indien daar nood aan is.
   
 • Nog meer camera's, we keurden de aankoop van 2 mobiele camera's goed in de strijd tegen sluikstorten.
   
 • We keurden een renteloze lening aan Ritmica Belsele goed voor het bouwen van hun nieuw lokaal. Dit doen ze samen met de KLJ Belsele en JC De Galjaar. Eindelijk krijgen deze drie Belseelse verenigingen een nieuw gebouw. De nieuwbouw komt op de site De Klavers. 
   
 • We verlengden de erfpacht van Basisschool De Zwaan waardoor zij vanuit Vlaanderen subsidies kunnen krijgen voor de verdere verbouwing van hun school. Op lange termijn gaat de school ook het engagement aan het gebouw over te kopen van de stad. 
   
 • We keurden de overheidsopdracht goed waarmee we een aannemer zoeken voor het plaatsen van een geautomatiseerde trekkenwand in CC Sint-Niklaas! Hiermee kunnen decorstukken op een vlotte en veilige manier verplaatst worden, een serieuze vooruitgang voor het CC die meer dan dringend nodig was!