›› Home ›› Nieuws

Orgaandonatie blijvend op de agenda zetten

30 juni 2020

Via een schriftelijke vraag vroeg ik het stadsbestuur op welke manier zij orgaandonatie willen stimuleren en organiseren. Ik vroeg hen daarbij uitdrukkelijk om ook een digitale registratie op lokaal niveau mogelijk te maken, het belang van orgaandonatie duidelijk te kaderen en het thema van orgaandonatie onder de aandacht te brengen van de inwoners.

Sedert 13 juni 1986 regelt een wet het wegnemen en transplanteren van organen in België. Voor orgaandonatie na het overlijden opteert de wet voor het “opting out systeem”. Dit wil zeggen dat iedereen automatisch donor is behalve wanneer men zich hier tijdens zijn leven tegen verzet (mondeling, schriftelijke, officiële registratie,…). Familie in de eerste graad kan zonder een registratie ook steeds verzet aantekenen tegen het wegnemen van organen. Door expliciet aan te geven donor te willen zijn, kan je er echter voor zorgen dat nabestaanden niet met deze gevoelige vraag geconfronteerd worden. Ieder jaar gaan er nog steeds heel wat organen van overledenen verloren omdat nabestaanden niet op de hoogte zijn van de wil van de overledene en daarom vragen om geen organen weg te nemen.

De registratie als orgaandonor kan in Sint-Niklaas momenteel enkel door het formulier orgaandonatie te downloaden op de website van de federale overheid, het in te vullen en te laten registreren bij de dienst burgerzaken. Er zijn echter reeds steden en gemeenten die het mogelijk maken voor hun burgers om zich online te registreren. Hierdoor wordt het een pak eenvoudiger om je als orgaandonor te registreren. Een dergelijke eenvoudige en digitale procedure verlaagt de drempel enorm.  Wat we als Open Vld fractie alleen maar kunnen toejuichen. Het doel moet zijn om zoveel mogelijk inwoners te overtuigen een uitdrukkelijke toestemming tot orgaandonatie officieel te registreren.

Minister Maggie De Block kondigde het positieve nieuws aan dat vanaf 1 juli 2020 burgers zich via www.mijngezondheid.be gemakkelijk kunnen registreren. De centrale databank achter deze app zal ook gemeentebesturen en huisartsen toelaten om instemmingen of weigeringen van orgaandonatie te registreren.

Via een schriftelijke vraag vroeg ik het stadsbestuur op welke manier zij orgaandonatie willen stimuleren en organiseren. Ik vroeg hen daarbij uitdrukkelijk om ook een digitale registratie op lokaal niveau mogelijk te maken, het belang van orgaandonatie duidelijk te kaderen en het thema van orgaandonatie onder de aandacht te brengen van de inwoners.

Hieronder een overzicht van de vragen en ontvangen antwoorden.

Zal de stad Sint-Niklaas een online registratie als orgaandonor via het webportaal van de stad mogelijk maken nu de federale overheid hiervoor de technische ondersteuning (centrale databank) klaar heeft?

Ja, van zodra de centrale databank functioneert en Cevi onze applicaties hierop heeft afgestemd, kan online registratie worden aangeboden. Let wel: zolang er geen uitvoeringsbesluit is, moet de registratie nog getekend worden, zo niet is de registratie niet rechtsgeldig en kan deze door de nabestaanden betwist worden

Op de website van de stad staat momenteel een zeer summiere uitleg over orgaandonatie. Wil het stadsbestuur deze toelichting uitbreiden en er een wervende tekst van maken? Hierbij is het belangrijk om alle redenen/argumenten pro orgaandonatie (nood aan organen, goed werkende organen niet verloren laten gaan, nabestaanden niet met deze keuze confronteren, enz.) duidelijk in de verf te zetten.

Naast een informerende rol, heeft de stad ook een wervende rol te spelen in deze materie, die nog níet voldoende is uitgediept. We werken momenteel aan een traject om de teksten op de website door te lichten en te verbeteren. We nemen actie om te zien hoe we de hoe we de kwaliteit van de teksten kunnen verhogen en waar mogelijk ook formulieren kunnen koppelen/verbeteren. We nemen uw suggestie in dit traject mee.

Wil de stad andere acties (artikel in het stadsmagazine, bericht op sociale media, enz.) ondernemen om dit thema blijvend onder de aandacht te brengen bij de inwoners van onze stad?

We willen dit thema zeker extra belichten en registratie bevorderen. We zullen hiervoor de nodige informatíecampagnes opstarten (Stadskroniek, sociale media ..). Er zijn tot hiertoe nog geen concrete plannen, maar de lancering van de online registratie is uiteraard een geschikt moment

Hoeveel verklaringen van uitdrukkelijke toestemming zijn er de voorbije jaren (2014-2019) geregistreerd in Sint-Niklaas? Zien we een stijgende tendens?

2014:112
2015:124
2016:116
2017:123
2018: 187 (Make Belgium great again)
2019:93

Het hogere aantal orgaandonaties in 2018 toont aan dat we dit thema onder de aandacht moeten blijven brengen. In ’18 werd er via het programma Make Belgium Great Again een oproep gedaan om je zoveel als mogelijk te registeren. Dit had in heel het land effect, waaronder ook in Sint-Niklaas.

Het is vanuit de bewustwordingsbegrip dat ik het stadsbestuur vroeg om ook lokaal via de sociale media, Stadskroniek, stadswebsite, enz. vroeg om hier de nodige aandacht aan te geven. Ik ben dan ook blij dat het bestuur hier op ingaat en hoop dat samen met de vereenvoudigde digitale procedure voor aangifte, het aantal registraties in de komende jaren zal toenemen, besluit Karel Noppe.