›› Home ›› Nieuws

Samen bouwen we de markt van morgen!

22 juni 2020

Voor Open Vld en de bestuursmeerderheid is het de ambitie om onze Grote Markt grondig te vernieuwen. We gaan voor een groene en gezellige ontmoetingsplaats waar er ruimte is voor onze wekelijkse markt, de jaarlijkse ballonfeesten en de vele evenementen. 

Het stadsbestuur koos vandaag uit 29 kandidaten een ontwerper. Het team samengesteld uit Artgineering, LAMA Landscape Architects, Sweco Belgium (ALS_O)’, met Daniël Ost als groenontwerper werd op basis van hun visie gekozen. 

Procedure 

Het stadsbestuur volgde de procedure van de ‘open oproep’ van de Vlaamse Bouwmeester voor de aanstelling van een ontwerper voor de Grote Markt. De oproep werd gepubliceerd in juni 2019. Op basis van de voorselectie werden vier ontwerpbureaus weerhouden. Ze gingen in februari 2020 aan de slag om een ontwerpconcept uit te werken. De gunningscommissie bracht een advies uit aan het college van burgemeester en schepenen. Het college volgde het advies van de commissie en koos op 22 juni voor de groep ‘TV Artgineering, LAMA Landscape Architects, Sweco Belgium (ALS_O)’, met Daniël Ost als groenontwerper. 

Keuze voor een ontwerpteam 

Met deze procedure kiest het stadsbestuur voor een ontwerpteam, niet voor een concreet ontwerp. Het team overtuigde met een creatieve, toekomstgericht en samenhangend concept dat nauw aansluit bij de ambities van de stad:  

  • Een markt die mooi oogt, een toegankelijke markt, een markt bruikbaar voor iedereen. Kortom een markt om fier op te zijn.
  • Een markt met een hoge gebruikswaarde, verblijfskwaliteit en toegankelijkheid: groener, gezelliger, met minder drempels.
  • Een markt waar iets te beleven valt: ruimte voor evenementen zoals de Vredefeesten en onze donderdagse markt waar gezelligheid troef is.
  • Een markt dat kansen biedt om welvaart te creëren (horeca, wekelijkse markt, toerisme, evenementen).
  • Een markt die autoluw, maar bereikbaar is, waarbij de parking onder de Grote Markt een tweede in- en uitgang aan de noordzijde krijgt.
  • Een markt waar men cultuur kan opsnuiven doordat het geïntegreerd is in het totaalconcept.
  • Een markt voor de toekomst: ecorobuust en hergebruik van materialen.

Sterktes van het ontwerpconcept

Ontmoetings- en verblijfplek

Uitgangspunt bij de vormgeving is dat de rand en de pleinfunctie naadloos in elkaar overvloeien. Alle barrières verdwijnen. De Grote Markt wordt daardoor opnieuw geïntegreerd in het stedelijk weefsel en neemt haar plaats terug in als ontmoetings- en verblijfsplek.  

Het grote centrale grasveld is een uitnodigend podium voor de stad met heel diverse gebruiksmogelijkheden. Het wordt dé plek van ontmoeting en beleving in de stad. Met voldoende ruimte om evenementen op te bouwen of kermiskramen op te plaatsen.

Vergroening

De ontwerpers zetten maximaal in op vergroening. De groene bomengordel omkadert het plein. Terrassen worden daardoor aangename verblijfplaatsen. De bomenstructuur respecteert de historische gebouwen rond de Grote Markt door zich te openen om de mooie gevels te tonen. Onder de bomen ligt een hoogwaardige vloer, die heel intensief gebruik mogelijk maakt, bijvoorbeeld als uitstalruimte voor winkels, marktkramen of kleine evenementen.

Klimaatbestendig

De stadskern van Sint-Niklaas fungeert vandaag als een hitte-eiland, door de overal aanwezige verharding. De verharding wordt beperkt. Bomen en planten zorgen voor schaduw en afkoeling. Waterpartijen en groene speelruimte maken van de markt een plek waar de Sint-Niklazenaar aangenaam kan vertoeven op hete zomerdagen. Infiltratie en buffering van hemelwater, maken het concept voor de Grote Markt klimaatrobuust en toekomstgericht.

Duurzame mobiliteit

Het mobiliteits- en wijkcirculatieplan van het stadsbestuur formuleren de doelstelling om het doorgaand verkeer door het stadscentrum te verminderen. De gekozen ontwerpvisie werkt daarop door.

Vervolgtraject

Het stadsbestuur kiest voor een team dat creatief en toekomstgericht is omgegaan met onze visie en die heeft omgezet in een samenhangend concept. Dit team overtuigde ons met hun moodboard over hoe de markt er zou kunnen uitzien.

Samen met bewoners, ondernemers en gebruikers willen we vanaf het najaar met het team aan de slag gaan. Want samen maken we de markt van morgen.  

Meer info

De vier beoordeelde ontwerpconcepten staan op:

https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo3802-sint-niklaas-grote-markt.

Het stadsbestuur communiceert over het vervolgtraject via alle stadsmedia, maar brengt alle info altijd samen op www.sint-niklaas.be/grotemarkt

Copyright beelden: TV Artgineering/Lama/Sweco.