›› Home ›› Nieuws

Stel werfwater ter beschikking van onze land- en tuinbouwers

18 juni 2020

De aanhoudende droogte brengt heel wat uitdagingen met zich mee en dwingt ons er toe om nog zuiniger en slimmer om te gaan met water. Als good practice op vlak van water(her)gebruik stellen raadsleden Karel Noppe (Open Vld) en Aster Baeck (Groen) voor om bemalingswater van bouwwerven op te vangen en ter beschikking te stellen van land- en tuinbouwers en particulieren. Het voorstel wordt eind deze maand op de gemeenteraad besproken.

Mei 2020 gaat de geschiedenis in als de droogste sinds 1833. Door de aanhoudende droogte dreigen heel wat land -en tuinbouwers in de problemen te geraken met hun oogst.  Ook de voorbije jaren was het bijzonder droog waardoor het moeilijk was om waterreserves aan te leggen. De grondwaterstand is inmiddels weer gezakt naar een lager niveau. Daarenboven geldt sinds vorige maand een uitgebreid captatieverbod(*) voor ecologisch kwetsbare stroomgebieden in alle Vlaamse provincies. Het verbod is nodig om het (grond)watersysteem en de valleigebieden te beschermen die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte. Door dit oppompverbod dreigen oogsten verloren te gaan. Spaarzaam en creatief omspringen met alle water is dus de boodschap!

Op heel wat bouwwerven wordt heel vaak grondwater gebruikt en opgepompt dat in een laatste fase in de riool verdwijnt. Het stadsbestuur kan haar steentje bijdragen door alle werven op te lijsten en de vergunninghouders hierover aan te spreken en -indien mogelijk- het bemalingswater ter schikking te stellen van onze lokale land- en tuinbouwers. Op korte termijn kan dit opgenomen worden in de voorwaarden die men oplegt aan de vergunninghouders. Op lange termijn kan het gemeentebestuur werk maken van een droogteplan om in tijden van watertekort vergunninghouders te verplichten om het water van bemalingen te stockeren ten behoeve van de landbouw.

Raadsleden Noppe en Baeck zijn dit voorstel zeer genegen: “Met deze simpele doch effectieve oplossing kunnen we lokaal het verschil maken. We gaan waterverspilling tegen en helpen er onze lokale land- en tuinbouwers mee uit de nood. Ook voor particulieren kunnen we een deel van het water ter beschikking stellen.”

Op de gemeenteraad van 26 juni aanstaande leggen we onze voorstellen voor aan bevoegde schepen Wout De Meester. We stellen daarbij volgende vragen:

  • Gezien de urgentie en acute nood aan water voor onze land- en tuinbouwers vragen we dat er snel wordt nagegaan welke lopende (particuliere) werven in aanmerking komen en dat er met de desbetreffende bouwheer afspraken worden gemaakt, alsook met de land- en tuinbouwers die het water nodig hebben. Op die manier kunnen we hopelijk deze zomer nog het verschil maken.
  • We vragen het stadsbestuur om het opvangen en ter beschikking stellen van bemalingswater toe te passen op al haar toekomstige eigen werven.
  • We vragen dat het stadsbestuur het opvangen en ter beschikking stellen van bemalingswater in de toekomst structureel opneemt als een voorwaarde in de stedenbouwkundige vergunningen.
  • We vragen het stadsbestuur om te onderzoeken of het mogelijk is om bemalingswater tot bij de burgers te brengen voor het opvullen van regenwaterputten. 

(*) Het verbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen. Het verbod is geldig tot het wordt opgeheven bij politiebesluit.