›› Home ›› Nieuws

Voorbehouden parkeerplaatsen voor (para) medisch personeel

18 november 2010

Het steeds drukker wordende verkeer en de gestage toename van het aantal auto’s op de baan zorgt ervoor dat een parkeerplaats vinden niet altijd even gemakkelijk is. Dit probleem, dat we dagelijks zelf ervaren, leidt bij medisch en paramedisch personeel echter tot nutteloos tijdverlies of soms zelf ernstige problemen.

Hulpverleners werken dagelijks een druk werkschema af waarbij ze zich van patiënt naar patiënt, zo snel en efficiënt mogelijk, trachten te verplaatsen. Dokters, kinesisten, verpleegkundigen e.a. kunnen niet zonder hun wagen voor dienstverplaatsingen en moeten regelmatig ook met spoed naar één van hun patiënten. ‘Op die momenten naar een parkeerplaats zoeken is geen pretje’, getuigt Stijn Eggermont, zelf verpleegkundige. Jong VLD Sint-Niklaas is dan ook voorstander voor voorbehouden parkeerplaatsen voor (para)medisch personeel. In andere Vlaamse gemeenten zijn er reeds zo’n voorbehouden plaatsen.

Deze voorbehouden parkeerplaatsen moeten het (para)medisch personeel niet enkel in staat stellen om tijdig bij hun patiënten te geraken, maar ook de tijdsdruk en stress verlichten. Op deze wijze kunnen zij zich volledig richten op hun hoofdtaak, namelijk de zorgverstrekking.
Jong VLD Sint-Niklaas hecht er daarnaast ook veel belang aan dat ouderen, zo lang als mogelijk, de nodige goede zorgen kunnen krijgen in hun thuisomgeving. Een goede bereikbaarheid door zorgverstrekkers is volgens ons hierbij een belangrijke voorwaarde.

Concreet stelt Jong VLD Sint-Niklaas voor om bepaalde, strategisch gekozen zones in Sint-Niklaas te voorzien van aangeduide parkeerplaatsen die exclusief worden voorbehouden aan (para)medici. Deze plaatsen zouden dan, naar analogie met de voorbehouden parkeerplaatsen voor andersvaliden, met een verkeersbord en herkenbare beschilderingen op de weg, worden afgebakend. Het gebruik van de parkeerplaatsen zou toegestaan worden mits het zichtbaar plaatsen van een specifieke parkeerkaart, uitgereikt door het stadsbestuur.

Jong VLD Sint-Niklaas roept het stadsbestuur van Sint-Niklaas op om de haalbaarheid van dit voorstel na te gaan en zodoende een oplossing te creëren voor een probleem dat zowel het verplegend personeel als de inwoners van onze stad aanbelangt.