›› Home ›› Nieuws

Sint-Niklaas blijft pleegzorggemeente

11 juni 2019

De zorg en opvoeding voor één of meerdere kinderen is niet altijd evident. Sommige ouders kunnen om verschillende redenen deze zorg, al dan niet tijdelijk, niet zelf opnemen. In dergelijke gevallen kan pleegzorg een (tijdelijke) oplossing bieden. De kinderen kunnen terecht bij familie of vrienden, of bij één van de 4.000 pleeggezinnen in Vlaanderen.  Er bestaan verschillende vormen van pleegzorg: crisispleegzorg,  kortdurende pleegzorg, ondersteunende pleegzorg, behandelingspleegzorg, enz. Ook voor buitenlandse niet-begeleide minderjarigen wordt pleegzorg meer en meer ingezet.

Pleegzorg Vlaanderen stelt vast dat er momenteel een nijpend tekort is aan pleegouders en dat terwijl de vraag naar pleegouders stijgt. In 2014 ontving de stad Sint-Niklaas als eerste stad in onze provincie het label ‘Oost-Vlaamse pleegzorggemeente’ van Pleegzorg Oost-Vlaanderen. De stad kreeg dit label omdat ze in 2012 een aantal initiatieven heeft opgestart om pleegouders te ondersteunen. Het ging om een installatiepremie, een verzorgingstoelage, voorrang bij de kinderopvang en materiaal om te ontlenen voor baby’s. Met deze concrete ondersteuningsmaatregelen wou de stad zijn appreciatie voor het engagement en werk van de pleegouders benadrukken. En tevens ook pleegzorg nog eens in de verf zetten.

Bij de start van deze nieuwe legislatuur doet Pleegzorg Vlaanderen een oproep aan lokale gemeenten en steden om zich te blijven engageren als ‘pleegzorggemeente’. Via een schriftelijke vraag aan schepen Heyrman (Groen) vroeg raadslid Karel Noppe (Open Vld) of de stad Sint-Niklaas het engagement om pleegzorg en pleeggezinnen te ondersteunen verder zet. Het antwoord hierop was positief. De samenwerking tussen de stad Sint-Niklaas en Pleegzorg Oost-Vlaanderen blijft behouden. Pleegzorg Oost-Vlaanderen is de stad  enorm dankbaar voor het unieke engagement dat ze opneemt.

Ook de concrete ondersteuning aan pleeggezinnen blijft behouden. In zijn schriftelijke vraag vroeg raadslid Noppe hoeveel pleegouders de afgelopen legislatuur hiervan gebruik hebben gemaakt. Uit de cijfers blijkt dat er jaarlijks een budget van 17.500 EUR in de begroting voorzien werd voor de verzorgingstoelage en installatiepremie. Over de volledige legislatuur (6 jaar) is er 69.986 EUR uitgekeerd aan pleeggezinnen. Er werd 78 keer beroep gedaan op een installatiepremie en er werd 257 keer een verzorgingstoelage toegekend. Daarnaast gaf de stad ook de gelegenheid aan pleegzorg Regio Waas en Dender om een neutrale bezoekruimte op te starten in het Huis van het Kind (drie halve dagen per maand). Momenteel loopt er zelfs een vraag naar uitbreiding van die momenten omdat de nood zo groot is. In samenspraak met pleegzorg probeert het Huis van het Kind een open vizier te houden om pleegzorg zo goed als mogelijk te ondersteunen, ook rekening houdend met de eigen werking.

Raadslid Karel Noppe is blij dat de stad zich blijft engageren om pleegzorggezinnen te ondersteunen. De praktische en financiële ondersteuning is niet enkel een blijk van erkenning maar ook een stevige duw in de rug voor alle pleegouders die zich dag in dag uit belangeloos inzetten.