›› Home ›› Nieuws

Vuilnisbakken in Sint-Niklaas: FAQ

22 mei 2019

“Waarom heeft men die nieuwe vuilnisbak nu juist op die specifieke plaatst gezet? Waarom staat er geen vuilnisbak in mijn straat? Er staan te weinig vuilnisbakken in de stad. Hoe vaak worden ze geledigd? Regelmatig word ik door inwoners en bezoekers van onze stad aangesproken over de vuilnisbakken op het openbaar domein.” Om een antwoord te krijgen op de meest gestelde vragen stelde ik een officiële schriftelijke vraag op aan de bevoegde schepen van openbaar domein. Hierbij een antwoord op meest gestelde vragen. Een FAQ over de vuilnisbakken in onze stad als het ware.

Enkele cijfers: hoeveel vuilnisbakken staan er in onze stad en wat kost dat?

Momenteel staan er in Sint-Niklaas iets meer dan 770 vuilnisbakken op openbaar domein. Alle vuilnisbakken zijn geïnventariseerd en voor de stadsdiensten werd er voor intern gebruik een geoloket ontwikkeld waarop alle vuilnisbakken staan aangeduid.

Voor het plaatsen/vervangen van vuilnisbakken is er geen specifiek budget. Er is wel budget voor het vernieuwen en plaatsen van nieuw straatmeubilair. Dit omvat vuilnisbakken, zitbanken, picknickbanken, fietsnietjes, paaltjes, …. Het vernieuwen van het straatmeubilair is gestart in 2016 en voorziet in een stelselmatige vervanging over 10 jaar.

Voor 2019 is er een budget voorzien van iets meer dan 400.000 EUR. Hierbij is niet vastgelegd hoeveel naar vuilnisbakken moet gaan, maar het ligt in de verwachting dat ongeveer 40% van dat bedrag, ofwel 160.000 euro aan vuilnisbakken zal besteed worden. Het gaat dan om zowel de plaatsing van nieuwe vuilnisbakken op nieuwe locaties  (zoals bijvoorbeeld op het kruispunt Driekoningen in 2018) als om het vervangen van oudere exemplaren (zoals bijvoorbeeld in het stadscentrum is gebeurd de afgelopen twee jaren). De exacte verdeling van het budget straatmeubilair en de besteding aan vuilnisbakken is uiteraard ook afhankelijk van de concrete projecten die aangepakt zullen worden.

Het plaatsen van een nieuwe vuilnisbak (aankoop vuilnisbak, uitbraak oude en plaatsen nieuwe) ligt in de grootteorde van 600 EUR (zonder sokkel) per stuk.

Hoe bepaalt men de locatie van een (nieuwe) vuilnisbak?

De locaties die in aanmerking komen voor de plaatsing van een vuilnisbak kunnen we onderverdelen in drie categorieën:

Locaties waar veel mensen aanwezig zijn of langskomen: de stadskern, de dorpskernen, winkelstraten, markten, parken, stationsomgeving, …
Locaties waar mensen gedurende enige tijd ter plaatse vertoeven: uitgangscentra, openbare gebouwen, toeristische trekpleisters, scholen en plaatsen waar jongeren samenkomen, drukke stopplaatsen van het openbaar vervoer, …
Maar ook andere nuttige plaatsen zoals een start-, rust- of eindpunt van fietsroutes, picknickplaatsen, speelterreinen, …

Daarnaast zijn er ook locaties die sowieso minder aangewezen zijn voor de plaatsing van een vuilnisbak (tenzij er een specifieke reden zou zijn om er toch één te voorzien). Het gaat om volgende locaties: woonwijken, landelijke wegen, in de nabijheid van afvalinzamelpunten, industriegebieden met weinig doorgaand verkeer, bedrijventerreinen, doorgangswegen, …

Bij de inplanting van nieuwe vuilnisbakken wordt er ook steeds gekeken naar wat er al in de omgeving aanwezig is:

  • Staan er al (veel) vuilnisbakken in de omgeving?
  • Hoe is de huidige spreiding en wat is de vullingsgraad van de vuilnisbakken?
  • Is de locatie makkelijk te bereiken voor het leegmaken van de vuilnisbak?
  • Is er een link met aanwezige zitbanken?
  • Enz.

Hoe vaak worden de vuilnisbakken geledigd?

De ledigingsfrequentie van de vuilnisbakken hangt af van de locatie. Er zijn vuilnisbakken die 1 keer per week worden geledigd, maar er zijn er evengoed die 3, 5, 6 of 7 keer per week worden geledigd. Het spreekt voor zich dat de vuilnisbakken in het centrum aan de hoogste frequentie zitten. Deze lediging gebeurt door het team openbare reinheid van de dienst Beheer openbaar domein.

Hoe zit het met zwerfvuil?

Een terugkerend probleem is dat er ter hoogte van vuilnisbakken soms sluikstortafval wordt teruggevonden. Het gaat dan zowel over kleine zakjes in de vuilbak zelf, als over grotere zakken die naast de vuilnisbakken worden geplaatst. Dit komt het vaakst voor aan vuilnisbakken bij bushokjes of vuilnisbakken die op een afgelegen locatie liggen. Bij een vaststelling van dergelijk sluikstortafval wordt er in het vuil gezocht naar gegevens die de stad en de milieupolitie kunnen leiden naar de dader(s) zodat er kan geverbaliseerd worden. Soms lukt dit, soms ook niet. De stad zal deze werkwijze in de toekomst behouden en steeds een poging doen om de identiteit van de mogelijke dader(s) te achterhalen.