›› Home ›› Nieuws

Voorrang van rechts: behouden of herbekijken in Sint-Niklaas?

30 april 2019

Recent pleitte mobiliteitsorganisatie VAB voor het zoveel mogelijk vermijden van de voorrang van rechts regel op kruispunten. Tijdens de gemeenteraad van april vroeg raadslid Karel Noppe (Open Vld) aan schepen Carl Hanssens (N-VA) wat de visie van het stadsbestuur is over de voorrangsregels in Sint-Niklaas. Aanvullend vroeg hij om de voorrangregel in de Hoge Bokstraat te herbekijken.

Volgens de mobiliteitsorganisatie zorgt de voorrang van rechts regel voor verwarring. VAB vindt niet dat de regel moet verdwijnen want het is een basisregel waarop men moet kunnen terugvallen als een verkeersbord is verdwenen door bijvoorbeeld een ongeval of vandalisme. Ze vindt wel dat er op zoveel mogelijk kruispunten duidelijkheid moet komen over wie voorrang heeft en wie niet.

In de Vlaams-Brabantse gemeente Glabbeek werd eind 2017 de voorrang van rechts zo veel als mogelijk afgeschaft en kreeg de hoofdweg voorrang. Dit leidde tot een opvallende daling van het aantal ongevallen volgens burgemeester Reekmans. Op een jaar tijd verminderde het aantal verkeersongevallen dat in verband gebracht kan worden met deze voorrangsregel van 18 tot 3. Dichter bij huis kondigde de bestuursploeg in Lede recent eveneens aan dat ze de voorrang van rechts regel op de grootste ontsluitingswegen wil afschaffen.

In zijn antwoord gaf schepen Hanssens aan dat het stadsbestuur de voorrangen van rechts in het centrum van de stad en de woonwijken zal behouden. Voor de grotere ontsluitingswegen met veel verkeer die ook een (boven)lokale verbindingsfunctie hebben, zal men tijdens de uitvoering van het circulatieplan de voorrangssituatie (her)bekijken. En indien nodig ook aanpassen. Concreet zullen een 7-tal belangrijke verkeerassen sowieso een voorrangsweg worden of blijven. Het gaat om volgende straten: Plezantstraat, Vijfstraten, Driegaaien, Antwerpse Steenweg, Parklaan, Brugsken en Moleken. Een bijkomende reden om een straat een voorrangsfunctie te geven is daar waar er een fietspad doorloopt over een of meerdere kruispunten. Op die manier kan de fietsveiligheid verhoogd worden.

Een concreet voorbeeld dat raadslid Karel Noppe tijdens de zitting aanhaalde, is het kruispunt van de Hoge Bokstraat met de Nauwstraat. In de hele Hoge Bokstraat geldt er voorrang van rechts. Op dit specifieke drukke kruispunt zorgt het echter regelmatig voor verwarring en gevaarlijke situaties.

In de zomer van 2013 signaleerde Karel als toenmalig voorzitter van Jong Vld Sint-Niklaas dit probleem. Het ontbreken van een duidelijke markering of aanduiding van de voorrang van rechts zorgde ervoor dat de voorrang amper tot nooit werd verleend, of dat wie zijn voorrang nam dit op eigen risico deed. Op vraag van Jong Vld werd er toen een grote en duidelijke markering op de rijbaan aangebracht die de voorrang van rechts duidelijk aangeeft.

Sindsdien is de situatie er zeker en vast op vooruit gegaan maar voor veel chauffeurs blijft het jammer genoeg onduidelijk. Daarnaast is men soms ook gewoon te ongeduldig en verleent men geen voorrang omdat er vanuit de richting van de westelijke tangent veel verkeer komt. Doet men het wel dan dreigt het hele rondpunt aan Vlyminckshoek vast te lopen. Met dagelijkse frustraties tot gevolg op deze locatie.

De vraag is dan ook of het nuttig en nodig is om de voorrang van rechts te behouden op dit kruispunt en de andere kruispunten van de Hoge Bokstraat. De schepen antwoordde dat de voorrangsregels hier effectief zullen wijzigen. De Nauwstraat zal in de toekomst niet meer de voorrangsweg zijn maar wel de Hoge Bokstraat. In die laatste straat zijn er immers doorlopende fietspaden. De Hoge Bokstraat voorrang geven zal de fietsveiligheid op die manier verhogen. Daarnaast zal de verkeerssituatie ook duidelijker worden en kan er vermeden worden dat het verkeer op het rondpunt aan Vlyminckshoek vastloopt.