›› Home ›› Nieuws

Burgerlijke stand moderniseert maar tradities blijven behouden!

27 maart 2019

Vanaf 1 april verandert er heel wat bij de werking van de burgerlijke stand. Het project ‘modernisering en informatisering van de burgerlijke stand’ van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) maakt komaf met de huidige werkwijze op papier. Alle akten worden voortaan digitaal bijgehouden en getekend. Een goede stap vooruit, vindt fractieleider Karel Noppe (Open Vld), al pleit hij ervoor om de traditionele huwelijksakte en het trouwboekje te behouden. Tijdens een interpellatie op de gemeenteraad van maart ging schepen Sofie Heyrman (Groen), ambtenaar van de burgerlijke stand, graag in op dit verzoek.

Met dit digitaliseringsproject zullen akten voortaan op elektronische en uniforme wijze aangemaakt en gearchiveerd worden in een centraal register. De toegankelijkheid van de databank en gegevensuitwisseling zijn daarbij het allerbelangrijkste. De toepassing die 1 april in werking zal treden, kreeg de naam DABS, wat staat voor “Databank voor Akten van de Burgerlijke Stand”.

Tijdens de gemeenteraad van maart interpelleerde fractieleider Karel Noppe (Open Vld) schepen Sofie Heyrman (Groen) over deze modernisering van de burgerlijke stand. Hij had hierbij twee vragen: zijn de stadsdiensten voorbereid op de nieuwe werkwijze en welke voordelen heeft deze digitalisering voor zowel de stadsdiensten als de burger?

Het antwoord van de schepen was positief. Schepen Sofie Heyrman: “De dienst beschikt over de nodige software en kon deze reeds verschillende keren testen. We kunnen dan ook zonder problemen op 1 april starten. Voordelen zijn er zeker en vast. De processen worden een pak vereenvoudigd, zo zal er geen dubbel register meer moeten bijgehouden worden en moet de dienst niet meer alle akten printen. Ze zullen dus vlotter en efficiënter kunnen werken. En de papierberg slinkt behoorlijk, wat we alleen maar kunnen toejuichen. Maar ook voor de burgers zelf zijn er voordelen, zo zal men ongeacht waar een akte is opgesteld deze kunnen opvragen in een gemeente naar keuze (Bv. man geboren in Sint-Niklaas kan zijn geboorteakte ook in Gent opvragen). Hierdoor moet de burger zelf geen loopjongen meer spelen.”

Ondanks deze positieve evolutie uitte Karel Noppe op de gemeenteraad zijn bezorgdheid omtrent het emotionele en ceremoniële aspect van de huwelijksceremonies. In de toekomst zal het immers niet meer nodig zijn dat de ambtenaar van de burgerlijke stand samen met de getuigen de huwelijksakte ondertekend. Een trouwboekje wordt ook overbodig. De loutere digitale handtekening van de digitale huwelijksakte door de ambtenaar van de burgerlijke stand volstaat.

“De huwelijksakte en het trouwboekje zullen in de strikt juridische zin geen rol van betekenis meer spelen maar we kunnen niet omheen het feit dat ze wel een grote ceremoniële en symbolische waarde hebben. Het plechtige moment waarop de getuigen hun handtekening zetten en het moment waarop het pas gehuwde stel hun trouwboekje als blijvende herinnering aan de  ‘schoonste dag van hun leven’ mee naar huis krijgt zijn zaken die we moeten koesteren”, vindt Karel. Daarom vroeg hij schepen Heyrman of het mogelijk is deze gebruiken toch te behouden. Niet als een sluitend juridisch bewijs maar als een symbolisch document en belangrijk onderdeel van de huwelijksceremonie op het stadhuis.

Schepen Heyrman bevestigde dat deze gebruiken zullen behouden blijven. Sofie: “De ondertekening van de akte valt effectief weg. Maar we zullen dit ondervangen door een ceremonieel document te voorzien dat niet enkel de gehuwden en de getuigen, maar bijvoorbeeld ook kinderen kunnen ondertekenen. En ook een trouwboekje zullen we blijven overhandigen, we hebben er daar overigens nog een heel pak van in voorraad.”