›› Home ›› Nieuws

Verkeersveiligheid in Sinaai dient gegarandeerd te worden

7 oktober 2011

De inwoners van Sinaai maken zich grote zorgen over de verkeersveiligheid in hun dorp, onder andere ter hoogte van de Dries en de Zwaanaardestraat zijn er ernstige problemen. Zo wordt de zone 30 in de dorpskern niet of nauwelijks gerespecteerd en telt de Dries geen enkel zebrapad. Het fietspad in de Zwaanaardestraat ligt dan weer bezaaid met putten en gleuven van ettelijke centimeters diep en breed. “Deze problemen houden mensen wakker! Het stadsbestuur moet nu ingrijpen voor er ongevallen van komen,” stellen gemeenteraadslid Ine Somers én Jong VLD bestuurslid en inwoner van Sinaai Karel Noppe.

Bij de pakken blijven de inwoners van Sinaai alvast niet zitten, op de voorbije dorpsraad reikten ze de burgemeester een aantal oplossingen aan. Deze voorstellen moeten voor Open VLD zo snel mogelijk onderzocht en uitgevoerd worden. Zo vragen de inwoners om zebrapaden op en rond de Dries aan te leggen. Onder andere ter hoogte van rustoord Huize Den Dries moet dit ervoor zorgen dat oudere inwoners veilig de straat kunnen oversteken. “Ook de suggestie om de politie snelheidscontroles te laten uitvoeren ter hoogte van de Dries moet ernstig genomen worden,” vindt Ine Somers.
 
Daarnaast pleit Open VLD ook voor duidelijke gemarkeerde fietsoversteekplaatsen. Fietsers die vanuit Sinaaidorp, de Hulstbaan of de Vleeshouwerstraat de Dries oprijden, moeten veilig kunnen oversteken wanneer ze het dorpsplein over fietsen of kruisen. “Onder andere voor de schoolgaande jeugd zou deze ingreep het dagelijkse fietstraject een pak veiliger maken,” zegt Karel Noppe.

Ook het fietspad in de Zwaanaardestraat moet voor Open VLD dringend hersteld worden. “Het fietspad bevindt zich al jaren in deze staat zonder dat er structurele veranderingen aan gebeurd zijn”, bevestigt OCMW-raadslid en inwoner van de Zwaanaardestraat Yvan De Bruyne. Om de veiligheid van fietsers te waarborgen dienen kapotte riooldeksels vervangen te worden en moet het fietspad een nieuwe toplaag krijgen in asfalt. “In afwachting van een definitieve heraanleg zou dit alvast het probleem van de vele gleuven en uitstekende stenen oplossen én het fietscomfort verbeteren,” bevestigt Karel Noppe.

Uiteraard lossen deze voorstellen niet alle problemen op en zijn er nog andere straten in Sinaai en geheel Sint-Niklaas die dringend verkeersveiliger gemaakt dienen te worden. Open VLD Sint-Niklaas wil het huidige stadsbestuur dan ook oproepen om alle gesignaleerde problemen ernstig te onderzoeken, gevaarlijke punten aan te pakken en hier ook eenduidig over te communiceren. “Plannen kunnen vertraging oplopen of op de langetermijn gericht zijn, maar onveilige situaties zoals deze in Sinaai moeten onmiddellijk aangepakt worden alvorens er ongevallen gebeuren,” besluiten Somers, Noppe en De Bruyne.